Updated 19. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 80028ED4

Nastavení internetu nejsou správná nebo se pokoušíte o připojení k nesprávnému DNS serveru či proxy serveru.

 
 

Řešení:

  • Ověřte nastavení internetu přechodem na položku Settings (Nastavení) > [Network Settings (Nastavení sítě)] v nabídce XBM™ (XrossMediaBar) a provedením funkce [Internet Connection Test (Test připojení k internetu)].
  • Pokud systém PS3 připojujete přímo k modemu bez routeru, ověřte, jestli je v nabídce Settings (Nastavení) > [Network Settings (Nastavení sítě)] > [Internet Connection Settings (Nastavení připojení k internetu)] > [Custom (Vlastní)] správně nastavený identifikátor PPPoE a heslo od poskytovatele přístupu k internetu.
  • Pokud používáte router, zkontrolujte indikátor přístupu na routeru a přesvědčte se, zda je modem správně připojený k síti. Informace o nastavení routeru vám může poskytnout poskytovatel připojení k internetu nebo výrobce routeru.
  • Resetujte proxy server systému PS3 a zkontrolujte, zda je správné nastavení DNS. Pokud nevíte jistě, jaké má být správné nastavení DNS, vyberte možnost [Automatic (Automaticky)]. Kliknutím sem se dozvíte, jak nakonfigurovat nastavení sítě systému PS3.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.