Updated 18. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 80028913

Nelze poslat žádost o přátelství osobě, které jste již nějakou žádost poslali.

 
 

Jedinému uživateli nelze poslat více než jednu žádost o přátelství. Tento uživatel musí odmítnout stávající žádost nebo musíte před odesláním další žádosti stávající žádost odstranit.

Řešení:

  • Zkontrolujte zda Online ID uživatele neobsahujte překlepy, dávejte pozor na správnost malých a velkých písmen a přesvědčte se, zda jsou správně zadány symboly, jako podtržítka a pomlčky. Pokud není Online ID správné, zadejte jej znovu správně.
  • Zkontrolujte, zda se již uživatel nenachází ve vašem seznamu Přátelé. 
  • Přesvědčte se, že se zde nenachází žádné otevřené žádosti o přátelství. Pokud se zde nachází nějaké otevřené žádosti o přátelství, před odesláním dalšího je odstraňte.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.