Updated 26. dubna 2017

Kód chyby systému PS3 800283EB

Externí úložné médium může být poškozené.

 
 

Řešení:

  • Zkontrolujte, zda je spojení mezi externím úložným zařízením a systémem PS3 bezpečné a zda nejsou poškozené nějaké připojovací kabely. Zkuste přenést nějaká data z počítače do externího úložného zařízení a přesvědčte se, zda správně funguje.
  • Pokud počítač na externí úložné zařízení také nedokáže zapisovat, může být nutné zařízení vyměnit.
  • Pokud počítač dokáže na externí úložné zařízení zapisovat, zkuste přenést data ze systému PS3 na jiné externí úložné zařízení, abyste se přesvědčili, že váš systém PS3 správně funguje.
  • Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.