Updated 26. dubna 2017

Kód chyby systému 80024611

Při přenosu dat došlo k chybě sítě.

 
 

K tomuto problému může docházet, když nelze přenést data v síti, nebo když síť nedokáže lokalizovat systém PS3.

Řešení: