Updated 17. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 800236CC

Systém PS3 nedokázal stáhnout video obsah ze služby PlayStation Network.

 
 

Řešení:

Video obsah služby PlayStation Network lze stáhnout až na deset různých pevných disků (HDD) systému PS3. Tato zpráva se může zobrazovat, protože jste v minulosti stáhli video obsah na jiných deset pevných disků (HDD) a nyní se snažíte stáhnout video obsah na nový pevný disk (HDD).

K této chybě také může docházet, když množství půjčeného video obsahu, který jste si stáhli prostřednictvím služby PlayStation Network, dočasně překročí úložnou kapacitu systému PS3.

Řešení:

  • Pokud jste si v minulosti stáhli video obsah služby PlayStation Network do dalších deseti pevných disků (HDD) systému PS3, bude nutné jeden z těchto pevných disků před stažením videoobsahu ze služby PlayStation Network na aktuální pevný disk (HDD) naformátovat. Pozor, formátováním odstraníte z pevného disku (HDD) všechna data. Informace o postupu zálohování dat získáte kliknutím sem.
  • Chcete-li přeformátovat pevný disk (HDD) systému PS3, přejděte na položku Settings (Nastavení) > [System Settings (Nastavení sytému)] > [Restore PS3™ System (Obnovit systém PS3™)] v nabídce XMB™ (XrossMediaBar).
  • Pokud množství půjčeného videa staženého ze služby PlayStation Network dočasně překročí úložnou kapacitu systému PS3, vyčkejte dva týdny, než právě půjčenému obsahu vyprší platnost, a uvolněte místo pro nové stahování.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na a.