Updated 3. března 2020

Kód chyby systému PS3 80022D86

Byla poškozena data trophy (trofeje).

 
 

Řešení:

  • Přejděte do Safe Mode (nouzového režimu) a vyberte možnost [Restore File System (Obnovit systém souborů)]. Informace týkající se přechodu do Safe Mode (nouzového režimu) získáte kliknutím sem.
  • Pokud problém přetrvává, odstraňte aktuální uživatelský profil systému PS3: Přejděte do části Users (Uživatelé) a zvýrazněte uživatele, kterého chcete odstranit. Stiskněte tlačítko s trojúhelníkem a výběrem položky „Delete (Odstranit)“ příslušného uživatele odstraňte.
  • Vytvořte nového uživatele: Přejděte do části Users (Uživatelé) > [Create New User (Vytvořit nového uživatele)].
  • Abyste trophies (trofeje) synchronizovali, sign-in (přihlaste) se z nového uživatelského profilu ke službě PlayStation Network.