Updated 17. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 8002233C

Při pokusu o připojení k internetu vypršel časový limit připojení k síti. Důvodem může být přetížení internetu.

 
 

Řešení: