Updated 14. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 8001051B

Data uložená v systému PS3 jsou poškozena.

Řešení:

  • Restartujte systém PS3.
  • Pokud problém přetrvává, přejděte do Safe Mode (nouzového režimu) a vyberte příkaz [Restore File System (Obnovit systém souborů)]. Informace týkající se přechodu do Safe Mode (nouzového režimu) získáte kliknutím sem.
  • Pokud problém přetrvává, přejděte do Safe Mode (nouzového režimu) a vyberte příkaz [Rebuild Database (Znovu vytvořit databázi)]. 
  • Pokud problém přetrvává, přejděte do Safe Mode (nouzového režimu) a vyberte příkaz [Restore PS3™ System (Obnovit systém PS3™)]. Upozorňujeme, že tímto postupem odstraníte z pevného disku (HDD) systému PS3 veškerá data. Informace o postupu zálohování dat získáte kliknutím sem.
  • Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu na adrese eu.playstation.com/contact.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.