Updated 14. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 80010036

Došlo k problému s pevným diskem (HDD) systému PS3.

 
 

Řešení:

  • Přejděte do Safe Mode (nouzového režimu) a vyberte možnost [Restore File System (Obnovit systém souborů)]. Informace týkající se přechodu do Safe Mode (nouzového režimu) získáte kliknutím sem.
  • Pokud problém přetrvává, přeformátujte pevný disk (HDD) systému PS3. Pozor, touto operací odstraníte z pevného disku (HDD) všechna data. Informace o postupu zálohování dat získáte kliknutím sem.
  • Chcete-li přeformátovat pevný disk (HDD), přejděte na položku Settings (Nastavení) > [System Settings (Nastavení sytému)] > [Restore PS3™ System(Obnovit systém PS3™)] v nabídce XMB™ (XrossMediaBar).
  • Další tipy a triky týkající se používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.