Updated 14. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 8001002F

Systém PS3 nedokázal přistoupit k datům na externím úložném zařízení, protože zařízení bylo vyjmuto.

 
 

Řešení:

  • Externí úložné zařízení znovu vložte a zkuste operaci opakovat.
  • Zkontrolujte, zda je spojení mezi externím úložným zařízením a systémem PS3 bezpečné a zda nejsou poškozené nějaké připojovací kabely.

Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com