Updated 14. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 8001002B

Systém PS3 nedokázal přistoupit k datům na externím úložném zařízení (jako jsou úložná zařízení USB, externí pevný disk nebo média Flash).

 
 

Řešení:

  • Externí úložné zařízení vyjměte a znovu vložte a zkuste operaci znovu.
  • Zkontrolujte, zda je spojení mezi externím úložným zařízením a systémem PS3 bezpečné a zda nejsou poškozené nějaké připojovací kabely.
  • Pokud problém přetrvává, zkuste přenést nějaká data z počítače do externího úložného zařízení a přesvědčte se, zda správně funguje. Pokud počítač na externí úložné zařízení také nedokáže zapisovat, může být nutné zařízení vyměnit.
  • Pokud počítač dokáže na externí úložné zařízení zapisovat, zkuste přenést data ze systému PS3 na jiné externí úložné zařízení, abyste se přesvědčili, že váš systém PS3 správně funguje. 
  • Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu na adrese eu.playstation.com/contact.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.