Updated 14. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 80010006

Došlo k potížím s přístupem k souboru. Tato chyba může nastat, když se systém při pokusu o uložení nebo přístup k souboru vypne.

 
 

Řešení:

  • Zkuste soubor znovu zkopírovat nebo stáhnout.
  • Pokud problém přetrvává, přejděte do Safe Mode (nouzového režimu) a vyberte příkaz [Restore File System (Obnovit systém souborů)]. Informace týkající se přechodu do Safe Mode (nouzového režimu) získáte kliknutím sem.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.