Updated 26. dubna 2017

Kód chyby systému PS3 80004005

Došlo k potížím s aplikací Media Go.

 
 

Řešení