Updated 3. srpna 2017

Použití tlačítka SHARE

Zjisti, jak používat tlačítko SHARE na ovladači DUALSHOCK 4 a jaké funkce je s ním možné využívat.

 
 

Základní úkony s tlačítkem SHARE

Krátké stisknutí Zobrazí nabídku funkce Share (Sdílet), pořídí snímek obrazovky a uloží videoklip. Snímek obrazovky se uloží v okamžiku zobrazení nabídky pro funkci Share (Sdílet). Pokud hraješ hru, uloží se v danou chvíli i videoklip. Tato možnost se používá, pokud chceš něco uložit nebo to rychle sdílet.
Dlouhé stisknutí Pořídí snímek obrazovky. Po stisknutí a podržení tlačítka alespoň na 1 sekundu se pořídí snímek obrazovky a v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí obrázek (hotovo). Tato možnost se používá, když chceš pořídit snímek obrazovky a nezobrazovat přitom nabídku nebo ukládat videoklip.
Dvojité stisknutí Nastaví počáteční bod pro videoklip. Tato možnost se používá, když chceš od aktuálního okamžiku začít znovu nahrávat. To je pohodlné, když existuje nějaká konkrétní scéna, kterou bys rád uložil.

Systém PlayStation 4 má schopnost nahrávat a sdílet uložené snímky obrazovky a videoklipy z hraní online. Hraní můžeš také vysílat (streamovat) a sdílet informace o jiných zajímavých věcech, například obsahu z obchodu PlayStation Store.

Fungování tlačítka SHARE je možné změnit. Stiskni tlačítko SHARE, a až bude zobrazená nabídka funkce Share (Sdílet), stiskni tlačítko OPTIONS. Poté vyber možnost [Share Settings] (Nastavení sdílení) > [SHARE Button Control Type] (Typ ovládání tlačítka SHARE).

Doplňkové poznámky

  • V dětských účtech je možné ukládat a nahrávat snímky obrazovky a videoklipy, pokud je tato možnost povolena v nastavení rodičovské kontroly.
  • Snímky obrazovky, videoklipy a vysílání mohou obsahovat tvoje osobní informace nebo informace o jiných hráčích, například jména, online ID, textový chat a hlasový chat. Než budeš sdílet obsah s osobními informacemi jiných hráčů, měl bys mít nejprve jejich souhlas.
  • Tlačítko SHARE není možné používat při použití mediálního přehrávače.