Updated 23. září 2015

PULSE – Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem – Nastavení a řešení problémů

Tento článek ti pomůže s nastavením a řešením problémů u bezdrátových stereo sluchátek s mikrofonem PULSE.

 
 

Jaké jsou názvy a funkce jednotlivých součástí?

Přední strana
1

Náhlavní pásek

Posuňte náhlavní pásek a nastavte ho tak, aby vám přiléhal k hlavě.

2 Ryska L
3

Posuvník MIXER

Upravuje relativní hlasitost chatu a zvuku hry.

4

Mikrofon

Udržujte pravý reproduktor stranou od mikrofonu na levé straně, aby nedocházelo ke zpětné vazbě (pískání).

5 Kontrolka stavu
6 Vypínač POWER
7

Tlačítko VSS (Virtual Surround Sound)

ON/OFF

Stiskněte a přidržte na jednu sekundu a déle: Zapne a vypne efekt virtual surround sound. Podle výchozího nastavení je zvuk VSS zapnutý.

Zadní strana
1 Ryska R
2

Posuvník BassImpact™

Funkce BassImpact™ převádí basové zvuky o nízké frekvenci do pulzů kolem náušníků. Funkci BassImpact™ zcela vypnete posunováním posuvníku BassImpact™ do polohy OFF (Vypnuto), dokud nezaklapne.

3
Tlačítko MODE
4

Tlačítko MIC MUTE

 • Stisknutím zapnete a vypnete funkci MIC MUTE.
 • Podržte tlačítko MIC MUTE, dokud seneozve pípnutí: Přepínejte hlasitost zpětného odposlechu mezi vysokou a střední nebo ho vypněte.

Zpětný odposlech je funkce umožňující ve sluchátkách s mikrofonem slyšet vlastní hlas. U tohoto modelu není možné nastavit hlasitost zpětného odposlechu na obrazovce systému PS3™. Pokud je funkce MIC MUTE zapnutá, zpětný odposlech je vypnutý.

5

Posuvník VOLUME

Upravuje hlasitost sluchátek s mikrofonem.

Spodní strana
1

Konektor USB

Připojením k podporovanému zařízení USB sluchátka s mikrofonem dobijete. (Kabel typ A – mini-B USB se prodává samostatně.)

2

Zástrčka vstup/výstup audio

Po připojení přiloženého kabelu audio pro použití s mobilními zařízeními ke sluchátkům s mikrofonem se funkce bezdrátového připojení vypne.

Jak se bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem PULSE nastavují?

 • Připoj bezdrátový adaptér k systému PS3 prostřednictvím jednoho z konektorů USB systému.
 • Ujisti se, že jsou sluchátka plně nabitá, tak, že je připojíš k systému PS3 pomocí kabelu USB (dodává se samostatně). Pokud je úroveň nabití baterie nízká, zazní ze sluchátek při připojení zvukový signál.
 • Posunutím vypínače POWER sluchátka zapni.
 • Ujisti se, že je na systému PS3 nainstalována nejnovější verze systémového softwaru: otevři nabídku XMB a zvol možnost Settings (Nastavení) > [System Update] (Aktualizace systému). Pokud je dostupná aktualizace systémového softwaru, stáhni ji a nainstaluj. Aby sluchátka správně fungovala, vyžaduje se systémový software verze 4.20 nebo novější.

Poznámka: Funkce Virtual Surround sluchátek je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud ji chceš vypnout, stiskni a dvě sekundy podrž tlačítko VSS (Virtual Surround Sound) ON/OFF.

Existují nějaká dodatečná nastavení?

 • Sluchátka mohou přehrávat buď pouze zvuk chatu, nebo zvuk hry a chatu současně. Pokud chceš toto nastavení upravit, otevři nabídku XMB a zvol možnost Settings (Nastavení) > [Accessory Settings] (Nastavení příslušenství) > [Stereo Headset Audio Extension] (Rozšíření zvuku stereo sluchátek).
 • Zvol možnost [ON] (ZAPNUTO) a přehrávej současně zvuk her a chatu nebo zvol možnost [OFF] (VYPNUTO) a přehrávej pouze zvuk chatu.

Jak mohu u bezdrátových stereo sluchátek s mikrofonem PULSE řešit problémy s připojením?

 • Sluchátka se nenabíjejí.
 • Sluchátka se nezapnou.
 • Sluchátka se zapnou, ale nespárují se s bezdrátovým adaptérem (žádný výstup zvukového signálu).
 • Když jsou sluchátka připojena k systému PS3, objeví se na obrazovce zpráva „Unknown Device“ (Neznámé zařízení).

Jak vyřeším problémy se sluchátky?

 1. Ujisti se, že je bezdrátový adaptér správně připojen k systému PS3 prostřednictvím jednoho z konektorů USB systému.
 2. Na systému PS3 odeber z ostatních konektorů USB veškeré nepoužívané bezdrátové adaptéry.
 3. Zajisti, aby v blízkosti přístroje nebyla spuštěna jiná bezdrátová zařízení, protože může docházet k rušení.

Jak mohu resetovat sluchátka?

Pokud sluchátka přestanou reagovat a nefungují správně, resetuj je následovně:

 1. Ujisti se, že je k systému PS3 připojen bezdrátový adaptér.
 2. Pomocí malého předmětu (např. sponky na papír) stiskni a podrž tlačítko Reset v otvoru po straně bezdrátového adaptéru.
 3. Po jedné či dvou sekundách bude kontrolka stavu opakovaně blikat.
 4. Zajisti, aby sluchátka byla vypnutá. Při zapínání sluchátek stiskni a podrž tlačítko MIC MUTE, tlačítko MODE a tlačítko VSS ON/OFF. Kontrolka stavu sluchátek bude blikat. Pokud nejsou sluchátka k systému PS3 připojena prostřednictvím kabelu USB, kontrolka stavu zůstane po dokončení párování modrá. Pokud jsou sluchátka k systému PS3 připojena prostřednictvím kabelu USB, kontrolka se po dokončení párování rozsvítí červeně.