Updated 10. října 2016

PS VR: Problémy se sledováním

Jak zajistit, aby kamera PlayStation Camera rozpoznala soupravu PS VR a ovladače.

 
 

Světla na soupravě PlayStation VR (PS VR) a bezdrátovém ovladači DUALSHOCK 4 (DS4), pohybovém ovladači PlayStation Move (PS Move) nebo zaměřovacím ovladači PlayStation VR (zaměřovací ovladač PS VR) musí snímat kamera PlayStation Camera (PS Camera), aby bylo možné snímat tvoje pohyby a dosáhnout tak nejlepšího zážitku se soupravou PlayStation VR.

Jak si všimnout problému se sledováním

Pokud máš problém se sledováním, všimneš si na obrazovce následujících potíží:

 • Ruce/ovladač se pohybují po obrazovce bez vstupu hráče.
 • Prostředí na obrazovce se pohybuje bez vstupu hráče.
 • Zpráva na obrazovce „Out of Play Area“ (Mimo herní oblast).

Jak vyřešit problém se sledováním

Většinu problémů se sledováním lze vyřešit mírnou úpravou nastavení nebo prostředí, ve kterém hraješ. Pomocí tohoto návodu snížíš pravděpodobnost, že k problémům se sledováním dojde.

Někdy může potíže způsobovat osvětlení. Zkontroluj následující položky a překonfiguruj soupravu PS VR, jestliže při nastavení nebo po něm provedeš nějaké změny:

 • Kamera PS Camera nesmí snímat žádné další světelné zdroje, například televizní obrazovky, lampy nebo přirozené světlo přes okno.
 • Na hráče ani soupravu nesmí svítit žádné přímé světlo.
 • Za hráčem nesmí být žádné reflexní povrchy jako okna nebo zrcadla, které by fungovaly jako světelné zdroje.
 • Zajisti, že se nevyskytují žádné jiné odrazy: přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Devices] (Zařízení) > [PlayStation Camera] > [Adjust PlayStation Camera] (Přizpůsobit kameru PlayStation Camera) a buď odstraň reflexní povrchy, nebo uprav polohu kamery tak, aby reflexní povrchy nebyly v záběru.
 • Pokud existuje jiná místnost, ve které můžeš soupravu PS VR umístit, nastav ji tam, abys zjistil, jestli tam není světlo vhodnější.

Někdy mohou být problémy se sledováním způsobené nesprávným nastavením soupravy PS VR. Zkontroluj následující položky:

 • Všechny kabely musí být správně zapojeny.
 • Světla na soupravě a ovladačích svítí. Jestliže je zapnutý režim virtuální reality, budou na soupravě svítit všechna světla, jestliže jde o jiný režim než virtuální realitu (filmový režim), budou svítit jen světla vzadu.
 • Nacházíš se v herní oblasti (pokud ne, bude se zobrazovat zpráva „Out of Play Area“ (Mimo herní oblast)). Toto napravíš tak, že přidržíš tlačítko PS na ovladači DS4, zvolíš možnost [Adjust PlayStation VR] (Přizpůsobit soupravu PlayStation VR) > [Confirm your Position] (Potvrdit tvou polohu) a před pokračováním se přesvědčíš, že je souprava uprostřed obrazovky.

Někdy může jít o problém s kamerou PS Camera. Zkontroluj následující položky:

 • Všechny kabely musí být správně zapojeny.
 • Kamera PS Camera má dva objektivy – přesvědč se, že ani jeden z nich není zakrytý.
 • Očisti objektivy kamery PS Camera pomocí čistého, suchého hadříku. Nepoužívej vodu ani jiné čisticí tekutiny.
 • Zkus se posunout blíž kameře. Optimální vzdálenost jsou asi 2 metry.
 • Po nastavení kamerou PS Camera už nehýbej.
 • Kamera PS Camera musí být na stabilním povrchu. Pohyb během hraní může vést k chybě sledování.

Občas může docházet k problému se světelnou kalibrací. Zkontroluj následující položky:

 • Ovladače musí být nabité.
 • Kamera PS Camera musí snímat všechna světla. Krátkým stisknutím tlačítka PS se vrať na domovskou obrazovku systému PS4, přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Devices] (Zařízení) > [Adjust Tracking Lights] (Přizpůsobit sledovací světla) a zajisti, aby světla byla umístěná v označených oblastech na obrazovce. Toto udělej se soupravou PS VR a všemi používanými ovladači.
 • Pohybové ovladače PS Move a zaměřovací ovladače PS VR musí být spárovány se stejným místním uživatelským účtem jako souprava PS VR a ovladače DS4.
 • Světla nesmí být zaprášená ani znečištěná (aby je kamera mohla snímat). Vyčisti je pomocí čistého, suchého hadříku z mikrovláken. Nepoužívej vodu ani jiné čisticí tekutiny.
 • Nesmí docházet k rušení signály Bluetooth. Vypni signály Bluetooth na jiných zařízeních poblíž, například na telefonech a tabletech.
 • Kamera PS Camera musí neustále vidět všechny ovladače potřebné ke hře, kterou hraješ. Podrž tlačítko PS na pohybovém ovladači PS Move nebo ovladači DS4 a vyber možnost [PlayStation VR] > [Confirm your Position] (Potvrdit tvou polohu). Hýbej ovladači nahoru, dolů, doleva a doprava, abys zajistil, že je kamera PS Camera vidí všude, kam natáhneš ruce. Pokud je potřeba, přesuň kameru nebo opatrně ustup dozadu.
 • Pokud nic z toho problém nenapraví, vyresetuj ovladač pomocí tlačítka reset v zadním špendlíkovém otvoru a proveď nové párování se systémem PS4. Proveď překalibrování s místním uživatelem, kterého budeš používat pro soupravu PS VR.

Tato řešení nefungují

Kontaktuj nás a pomůžeme ti.