Updated 3. února 2017

PS VR: Nastavení kamery PlayStation Camera

Jak začít používat kameru PlayStation Camera.

 
 

Kamera PlayStation Camera (PS Camera) je pro konzoli PS4 volitelný doplněk, soupravu PlayStation VR (PS VR) ale bez kamery PS Camera není možné používat.

Jak připojit a nastavit kameru PS Camera

Systém PS4 automaticky kameru PS Camera rozpozná, takže jsi připraven kameru PS Camera a soupravu PlayStation VR nastavit.

Když nastavuješ kameru PS Camera pro soupravu PS VR, musíš při její konfiguraci udělat několik kroků navíc. Podrobnosti najdeš ve stručné příručce PS VR a videu.

 1. Připoj kabel kamery PS Camera k portu AUX na zadní straně systému PS4.
 2. Umísti kameru PS Camera na rovný povrch namířenou přímo na místo, kde budeš při hraní sedět.
 3. Změň úhel kamery PS Camera tak, aby zabíral tu správnou oblast.

Rozpoznání obličeje

Po rozpoznání tě systém PS4 automaticky přihlásí pomocí místního uživatele.

Jak nastavit rozpoznávání obličeje

 1. Přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Users] (Uživatelé) > [Login Settings] (Nastavení přihlášení) > [Enable Face Recognition] (Povolit rozpoznávání obličeje).
 2. Přejdi do části [Face Data Management] (Správa údajů obličeje) a volbou možnosti [Start] spusť pokyny na obrazovce.
 3. Další uživatele můžeš přidat stejnými kroky.

Jak se přihlásit pomocí rozpoznávání obličeje

 1. Zapni systém PS4 a na ovladači stiskni tlačítko PS.
 2. Systém PS4 tě rozpozná a po podržení světelné lišty tak, jak je uvedeno na obrazovce, budeš přihlášen automaticky.

Pokud máš nasazenou soupravu PlayStation VR, systém tě nemusí rozpoznat, protože vidí jen malou část tvého obličeje.

Jak odstranit uložená nastavení rozpoznávání obličeje

Přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Users] (Uživatelé) > [Login Settings] (Nastavení přihlášení) > [Face Data Management] (Správa údajů obličeje) > [Delete] (Odstranit) > [OK].

Vysílání

Díky funkci obraz v obraze se můžeš stát součástí vysílání své hry.

 1. Spusť hru a stiskni tlačítko SHARE na ovladači.
 2. Vyber možnost [Broadcast Gameplay] (Vysílat hru) a přihlas se do služby, kterou budeš k vysílání používat. Z této obrazovky můžeš také u poskytovatele živého streamování vytvořit nový účet.
 3. Pokud chceš pro svůj stream použít mikrofon kamery PlayStation Camera, tak než začneš vysílat, vyber možnosti [Include Video from PlayStation Camera in Broadcast] (Zahrnout video z kamery PlayStation Camera do vysílání) a [Include Microphone Audio in Broadcast] (Zahrnout zvuk z mikrofonu do vysílání).

Jak ztlumit mikrofon kamery PS Camera

 1. Podržením tlačítka PS otevři rychlou nabídku.
 2. Vyber možnost [Sound/Devices] (Zvuk/Zařízení) > [Mute Microphone for PlayStation Camera] (Ztlumit mikrofon u kamery PlayStation Camera).

Party

Jak použít mikrofon kamery PS Camera k hlasovému chatu funkce Party (Skupina)

Po nastavení kamery PS Camera se bude mikrofon automaticky používat v hlasovém chatu funkce Party.

Mikrofon ztlumíš tak, že vybereš svůj profil na obrazovce funkce Party a na ovladači stiskneš tlačítko OPTIONS.

Problémy při používání kamery PlayStation Camera

Systém PS4 kameru PS Camera nerozpozná

 1. Odpoj kameru PS Camera a zase ji připoj. Dlouze stiskni tlačítko PS a přejdi do části [Sound/Devices] (Zvuk/Zařízení). Jestliže je kamera PS Camera rozpoznaná, zobrazí se v této nabídce možnost [Mute Microphone for PlayStation Camera] (Ztlumit mikrofon u kamery PlayStation Camera).
 2. Jestliže kamera PS Camera rozpoznána není, nech kameru PS Camera připojenou, vypni systém PS4 a restartuj ho.
 3. Pokud je to možné, zkus kameru PS Camera nastavit na jiném systému PS4.
 4. Obrať se na prodejce a zjisti, jestli je možné kameru PS Camera v záruce opravit nebo vyměnit.

Nezřetelný obraz

 1. Očisti objektivy kamery PS Camera pomocí čistého, suchého hadříku z mikrovláken. Nepoužívej vodu ani jiné čisticí tekutiny.
 2. Zkontroluj objektivy, jestli nejsou prasklé nebo poškozené.
 3. Kamera PS Camera má dva objektivy – přesvědč se, že ani jeden z nich není zakrytý.
 4. Zkus se posunout blíž kameře. Optimální vzdálenost jsou asi 2 metry.
 5. Po nastavení kamerou PS Camera už nehýbej.
 6. Přesvědč se, jestli je kamera PS Camera na stabilním povrchu. Pohyb během hraní může vést k chybě sledování.
 7. Obrať se na prodejce a zjisti, jestli je možné kameru PS Camera v záruce opravit nebo vyměnit.