วิธีใช้การแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้บนคอนโซล PS5

วิธีใช้การแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้บนคอนโซล PS5

ดูวิธีแชทผ่านเสียงกับสมาชิกปาร์ตี้บนคอนโซล PlayStation®5

วิธีเริ่มปาร์ตี้บนคอนโซล PS5 เพื่อแชทผ่านเสียงกับผู้เล่น

สนทนากับผู้เล่นแบบเรียลไทม์ได้ด้วยการแชทผ่านเสียงภายในปาร์ตี้ 

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและเลือก Game Base 
 2. ไปที่แถบ ปาร์ตี้ และเลือก เริ่มปาร์ตี้ เลือก ปาร์ตี้แบบเปิด หรือ ปาร์ตี้แบบปิด 
 3. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ
  เมื่อคุณเลือกเสร็จสิ้น ปาร์ตี้จะเริ่มต้นขึ้น คุณสามารถจัดการสิ่งนี้ได้จากการ์ดแชทผ่านเสียงในศูนย์ควบคุม 

เพื่อนของเจ้าของ รวมถึงเพื่อนของสมาชิกปาร์ตี้ สามารถเข้าร่วมปาร์ตี้แบบเปิดได้โดยไม่ต้องเชิญ

หากคุณเริ่มปาร์ตี้แบบเปิด คุณจะเป็นเจ้าของปาร์ตี้ ในฐานะเจ้าของ คุณจะเปลี่ยนชื่อปาร์ตี้ ชวนผู้เล่น และตั้งขีดจำกัดของปาร์ตี้ได้ หากคุณเปิดใช้งาน ต้องขอเข้าร่วม ผู้เล่นจะต้องขอคำเชิญเพื่อเข้าร่วมปาร์ตี้

นี่คือปาร์ตี้ที่ผู้เล่นที่ได้รับเลือกและรับเชิญเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมได้

หากคุณเริ่มปาร์ตี้แบบปิด คุณจะเป็นเจ้าของปาร์ตี้ ในฐานะเจ้าของ คุณจะเปลี่ยนชื่อปาร์ตี้ เชิญผู้เล่น และตั้งขีดจำกัดของปาร์ตี้ได้ สมาชิกปาร์ตี้คนอื่นๆ สามารถเชิญผู้เล่นได้เช่นกัน

คุณยังสามารถเริ่มปาร์ตี้กับเพื่อน 

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและเลือก Game Base
 2. ไปที่แถบเพื่อนและเลือกเพื่อนที่คุณต้องการแชทผ่านเสียงด้วย
 3. เลือก ปาร์ตี้
  ปาร์ตี้ของทั้งสองคนจะสร้างขึ้นและคุณจะเริ่มการแชทผ่านเสียงได้
  เมื่อคุณต้องการพูดกับเขาอีกครั้ง ให้เลือกเขาจากแถบ ปาร์ตี้
 • เมื่อคุณเริ่มปาร์ตี้และเชิญผู้เล่น ผู้เล่นเหล่านั้นจะได้รับการแจ้ง
 • คุณสามารถเปลี่ยนประเภทปาร์ตี้ได้โดยการเลือก เพิ่มเติม > การตั้งค่าปาร์ตี้ บนการ์ดแชทผ่านเสียง

วิธีเข้าร่วมปาร์ตี้บนคอนโซล PS5

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นเลือก Game Base
 2. ไปที่แถบ ปาร์ตี้
  ปาร์ตี้ที่คุณเข้าร่วมได้จะแสดงอยู่ในส่วนเข้าร่วมได้
 3. เลือกปาร์ตี้ที่คุณต้องการเข้าร่วม
  จะแสดงให้เห็นผู้เล่นที่อยู่ในปาร์ตี้อยู่แล้ว
 4. เลือกเข้าร่วม
  คุณได้เข้าร่วมปาร์ตี้ คุณสามารถจัดการปาร์ตี้ได้จากการ์ดแชทผ่านเสียงในศูนย์ควบคุม
 • หากสมาชิกปาร์ตี้กำลังเล่นเกมที่คุณสามารถร่วมเล่นได้อยู่ ไอคอนเกมที่เข้าร่วมได้จะปรากฏอยู่ข้างชื่อของสมาชิกคนนั้นในรายชื่อสมาชิก หากต้องการเข้าร่วมเซสชันเกม ให้เลือกผู้เล่นคนดังกล่าวแล้วเลือก ร่วมเล่นเกม
 • เมื่อคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมปาร์ตี้ จะมีการแจ้งปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ หากต้องการเข้าร่วม ให้กดปุ่ม PS จากนั้นเลือก เข้าร่วม
 • หากปาร์ตี้ดังกล่าวต้องใช้คำเชิญเพื่อเข้าร่วมในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือก ขอเข้าร่วม คำขอจะส่งไปยังเจ้าของปาร์ตี้ เมื่อพวกเขายอมรับคำขอของคุณแล้ว การแจ้งจะปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ คุณยังสามารถค้นหาปาร์ตี้ได้จากส่วน เข้าร่วมได้ ที่อยู่ในแถบ ปาร์ตี้

สิ่งที่คุณทำได้ขณะแชทผ่านเสียงในปาร์ตี้

ในขณะที่แชท คุณสามารถแบ่งปันภาพหน้าจอจากเกมและให้ผู้เล่นอื่นเห็นได้ว่าคุณกำลังเล่นอะไรอยู่ได้ด้วยฟังก์ชันแบ่งปันหน้าจอ คุณยังจะให้ผู้อื่นควบคุมและเล่นเกมของคุณได้อีกด้วยโดยใช้แชร์เพลย์

ก ) ประเภทของแชทผ่านเสียง

ดูประเภทของการแชทผ่านเสียงที่คุณกำลังใช้อยู่ การแชทผ่านเสียงที่เริ่มต้นใน Game Base เรียกว่าการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ การแชทผ่านเสียงในเกมเรียกว่าแชทผ่านเสียงในเกม

บางเกมอาจจะไม่มีแชทผ่านเสียงในเกม และวิธีเริ่มแชทผ่านเสียงในเกมจะขึ้นอยู่กับเกมนั้นๆ

คุณสมบัติการแชทผ่านเสียงบางอย่าง เช่น การแบ่งปันหน้าจอและแชร์เพลย์อาจเข้ากันไม่ได้กับแชทผ่านเสียงในเกม

ข ) สลับระหว่างแชทของปาร์ตี้และแชทผ่านเสียงในเกม

สลับระหว่างแชทของปาร์ตี้และแชทผ่านเสียงในเกมอย่างราบรื่น

คุณสามารถดูจำนวนแชทผ่านเสียงที่คุณเป็นสมาชิกได้ที่ด้านบนแชทผ่านเสียงที่ดำเนินอยู่

ในการสับเปลี่ยนการแชทผ่านเสียง ให้ค้นหาในการแชทผ่านเสียงที่คุณเป็นสมาชิกที่ดำเนินอยู่ จากนั้นให้เลือกการแชทผ่านเสียงที่คุณต้องการเข้าร่วม

ค ) คุณสมบัติการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้

 • เชิญผู้เล่น
  เชิญผู้เล่นให้เข้าร่วมปาร์ตี้ จำนวนผู้เล่นสูงสุดที่สามารถอยู่ในการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ได้คือ 16 คน
 • เริ่มแบ่งปันหน้าจอ
  แบ่งปันหน้าจอเกมของคุณกับสมาชิกในปาร์ตี้
 • เริ่มแชร์เพลย์
  เริ่มแชร์เพลย์เพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นลองเล่นเกมที่คุณกำลังเล่นอยู่หรือช่วยเหลือคุณ
 • เชิญเข้าสู่เกม
  เชิญสมาชิกในปาร์ตี้เข้าสู่เกมที่คุณกำลังเล่นอยู่ หรือเริ่มเกมใหม่ด้วยกัน

เพิ่มเติม ...

 • การปรับสมดุลเสียง
  ปรับสมดุลเสียงระหว่างการแชทผ่านเสียงและเสียงอื่นๆ บนคอนโซลของคุณ การตั้งค่านี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้
 • ปิดเสียงทั้งหมด
  เปิดใช้งานเพื่อปิดเสียงการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้
 • การตั้งค่าปาร์ตี้
  เปลี่ยนชื่อปาร์ตี้ ประเภทปาร์ตี้ กำหนดให้ต้องส่งคำขอเข้าร่วมปาร์ตี้ และจำกัดจำนวนผู้เล่นที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้ได้ การตั้งค่านี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับเจ้าของปาร์ตี้
 • การตั้งค่าการแชทผ่านเสียง
  ปรับระดับเสียงไมโครโฟนหรืออนุญาตให้ใช้เสียงของคุณในการออกอากาศและคลิปวิดีโอของผู้เล่นคนอื่น
 • ดูกลุ่ม
  ดูรายละเอียดกลุ่มของคุณใน Game Base จะแสดงในปาร์ตี้แบบปิดเท่านั้น
 • การถอดเสียงแชท
  แปลงเสียงของผู้เล่นคนอื่นเป็นข้อความ และอ่านออกเสียงข้อความที่คุณพิมพ์ไปยังผู้เล่นคนอื่น
 • รายงาน
  หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับปาร์ตี้หรือสมาชิกปาร์ตี้ คุณจะส่งรายงานได้
 • ออกจากปาร์ตี้
  ออกจากการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ในปัจจุบัน

ง) รายชื่อสมาชิก

เลือกสมาชิกเพื่อร่วมเล่นเกม ปิดเสียง หรือดูโพรไฟล์ของเขา

วิธีนำผู้เล่นออกจากปาร์ตี้บนคอนโซล PS5

หากคุณสร้างปาร์ตี้ คุณจะเป็นเจ้าของปาร์ตี้และคุณจะนำผู้เล่นออกได้ 

 1. เลือกผู้เล่นจากรายชื่อสมาชิกและกดปุ่มตัวเลือก
 2. เลือกไล่ออก

วิธีการเปลี่ยนระดับเสียงสำหรับผู้เล่นแต่ละคน 

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและเลือกการ์ดการแชทผ่านเสียง
 2. เลือกผู้เล่นและเลือกระดับเสียงเพื่อลดหรือเพิ่มระดับเสียงแชทผ่านเสียงของผู้เล่นคนนั้น การตั้งค่านี้จะใช้การแชทอื่นๆ ของคุณกับผู้เล่นคนนั้น

โปรดทราบว่าคุณสมบัตินี้มีผลต่อวิธีที่คุณได้ยินผู้เล่นคนอื่นเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลต่อการที่ผู้เล่นคนอื่นได้ยินคุณ

วิธีการปิดใช้งานเสียงแชทเกมบนคอนโซล PS5

การตั้งค่านี้มีผลเฉพาะกับเสียงแชทเกมเท่านั้น คุณยังจะค้นหาการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งค่าการแชทผ่านเสียงใน Game Base

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและเลือกเสียง

 2. เลือกปิดใช้งานเสียงแชทในเกม

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม? 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา