การตั้งค่าการเข้าถึงบนคอนโซล PS5

วิธีใช้การตั้งค่าการเข้าถึงบนคอนโซล PS5

เรียนรู้วิธีการปรับแต่งการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ของคุณ ตั้งค่าการซูมหน้าจอ และเปิดใช้งานคำบรรยายโดยใช้การตั้งค่าการเข้าถึงบนคอนโซล PlayStation®5

การตั้งค่าการเข้าถึงของคอนโซล PS5

ในการกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่หน้าหลักแล้วเลือก การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง

ถ้าคุณเพิ่มการเข้าถึงไปยังศูนย์ควบคุม คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้จากที่นี่ได้เช่นกัน

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์บนคอนโซล PS5

 1. ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง 
 2. เลือก คอนโทรลเลอร์ และจากนั้น ให้เลือกหนึ่งในการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้:
 1. เปิด ใช้งานการกำหนดปุ่มแบบกำหนดเอง และเลือก ปรับแต่งการกำหนดปุ่ม
 2. เลือกปุ่มที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแล้วจากนั้นเลือกหน้าที่ที่คุณต้องการกำหนดให้ปุ่มนั้น 
 3. เลือก นำไปใช้

ตั้งค่าความแรงในการสั่นของคอนโทรลเลอร์

คุณจะตั้งค่าความแรงของเอฟเฟกต์ทริกเกอร์ได้ คุณสมบัติเอฟเฟกต์ทริกเกอร์จะให้คุณได้รู้สึกถึงความแรงและแรงต้านหลายระดับจากปุ่ม L2 และ R2 เป็นการตอบสนองการเล่นเกมของคุณ สัมผัสฟีเจอร์นี้ได้ในเกมที่รองรับ

ตั้งค่าการหน่วงเวลา์ของการกดค้างของปุ่ม PS หรือปุ่มครีเอท

ค่าหน่วงเวลาหมายถึงเวลาที่คอนโทรลเลอร์อ่านค่าระหว่างการกดปุ่มและเมื่อมีการกดค้าง

วิธีเปิดใช้งานการซูมบนคอนโซล PS5

 1. ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การแสดงผลและเสียง > ซูม
 2. เปิด เปิดใช้งานการซูม

หากคุณเปิดใช้งาน ปรับพื้นที่แสดงผลตามการเคลื่อนไหว พื้นที่แสดงผลจะเลื่อนไปตามการเคลื่อนไหวของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่ซูมเข้า

 1. ขณะอยู่บนหน้าจอที่คุณต้องการขยายให้กดปุ่ม PS และปุ่มสี่เหลี่ยมพร้อมกัน
  คุณจะสามารถเริ่มปรับแต่งการซูมได้
 2. กดปุ่ม PS และปุ่มสี่เหลี่ยมพร้อมกันจนกว่ากำลังขยายจะเป็นที่พอใจ
  กำลังขยายของการซูมจะเปลี่ยนไปในการกดแต่ละครั้ง ถ้าคุณปิดใช้งาน ปรับพื้นที่แสดงผลตามการเคลื่อนไหว ให้ใช้จอยสติ๊กขวาในการปรับพื้นที่แสดงผล
 3. กดปุ่มกากบาท
  กำลังขยายและพื้นที่แสดงผลของการซูมจะถูกตั้งค่าไว้และคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะที่ซูมเข้าอยู่

ฟังก์ชันซูมใช้ไม่ได้กับคุณสมบัติหรือแอปบางอย่าง เช่น

 • ระหว่างการเล่นระยะไกล
 • ขณะที่คุณกำลังออกอากาศ
 • ขณะที่คุณกำลังแบ่งปันหน้าจอของคุณโดยใช้การแบ่งปันหน้าจอหรือแชร์เพลย์ 
 • ขณะที่คุณกำลังใช้ PlayStation VR

เมื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การเล่นเกมหรือการดูสื่อแบบดิสก์ พื้นที่แสดงผลจะไม่เลื่อนแม้ว่าจะเปิดใช้งาน ปรับพื้นที่แสดงผลตามการเคลื่อนไหว

 1. ขณะซูมเข้าให้กดปุ่ม PS และปุ่มสี่เหลี่ยมพร้อมกัน
  คุณจะกลับไปที่หน้าจอการปรับกำลังขยายและพื้นที่แสดงผล
 2. กดปุ่มวงกลมเพื่อสิ้นสุดการซูม

คุณสามารถขยายเนื้อหาของหน้าเว็บที่แสดงการ์ดได้ กดปุ่มตัวเลือกจากนั้นเลือก ซูม หรือ ขยาย

ซูม
จะเพิ่มขนาดของข้อความหรือรูปภาพโดยไม่เปลี่ยนขนาดของหน้าต่าง เค้าโครงหน้าอาจเปลี่ยนแปลง
กดปุ่ม L3 และ R3 เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

ขยาย
จะทำให้สิ่งที่อยู่บนหน้าจอใหญ่ขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงเค้าโครงหน้า คุณอาจจะต้องเลื่อนไปทางด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวาเพื่อดูหน้าทั้งหมด

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าการแสดงผลและข้อความบนคอนโซล PS5

 1. ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การแสดงผลและเสียง
 2. เลือกจากการตั้งค่าการแสดงผลและเสียงต่อไปนี้:

กลับด้านข้อความและสีพื้นหลังบนหน้าจอ HDR (high dynamic range) จะปิดการทำงานเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เอาไว้

เปิด เปิดใช้ตัวกรองสี แล้วเลือก ตัวกรองสี เพื่อเปิดตัวเลือกสีเพิ่มเติม 

ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความเข้มสี

เปลี่ยนขนาดข้อความ

เปิดเพื่อแสดงข้อความในแบบตัวหนา

เปิดเพื่อเปลี่ยนสีข้อความและพื้นหลังเพื่อปรับปรุงคอนทราสและความง่ายในการอ่าน

แสดงเครื่องหมายถูกที่การตั้งค่าที่เปิดใช้งานแล้วเพื่อให้คุณสังเกตได้ง่ายว่าเปิดใช้งานแล้ว

ตั้งค่าความเร็วของการเลื่อนข้อความในแนวนอน

เปิดเพื่อลดเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของหน้าจอ

วิธีเปิดใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอบนคอนโซล PS5 

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ และยังให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการกับคอนโซลด้วยเสียงพูด

โปรดทราบว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอพร้อมใช้งานในบางภาษาเท่านั้น ภาษาที่โปรแกรมอ่านหน้าจอพูดจะเชื่อมโยงกับภาษาที่ใช้ในคอนโซลของคุณ

 1. ไปที่หน้าจอหลักและเลือก การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > โปรแกรมอ่านหน้าจอ  
 2. เปิดใช้งาน โปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้ในขณะที่มีการอ่านเสียงข้อความ

 • หยุดชั่วคราว/เล่น
  กดปุ่ม PS และปุ่มสามเหลี่ยมพร้อมกัน
 • เริ่มอ่านจากจุดเริ่มต้น
  กดปุ่ม PS และปุ่ม R1 พร้อมกัน

ความเร็วในการพูด
ตั้งค่าความเร็วในการพูด

ประเภทเสียง
เลือกเสียงพูด

ความดังเสียงพูด
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงของข้อความที่พูด

ปัจจุบัน โปรแกรมอ่านหน้าจอพร้อมให้บริการในภาษา:

อาหรับ

ญี่ปุ่น

ดัตช์

เกาหลี

อังกฤษ

โปแลนด์

ฝรั่งเศส

โปรตุเกส

เยอรมัน

รัสเซีย

อิตาลี

สเปน

วิธีเปิดใช้งานคำบรรยายประกอบในสื่อบนคอนโซล PS5

คำบรรยายประกอบจะถอดเสียงที่พูดอยู่บนหน้าจอ และแสดงข้อความสำหรับคิวเสียงเมื่อดูเนื้อหาบางอย่าง 

 1. ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง> คำบรรยายประกอบ 
 2. เปิด แสดงคำบรรยาย

ตามค่าเริ่มต้น สิ่งที่คุณรับชมเป็นตัวกำหนดถึงรูปแบบการแสดงคำบรรยาย

หากต้องการปรับแต่งรูปแบบคำบรรยายบนหน้าจอ ให้เลือก การตั้งค่าคำบรรยาย จากนั้นปิด แสดงคำบรรยายตามที่เนื้อหาระบุไว้ จากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:

 • ขนาด สี ขอบ และความทึบของตัวอักษร

 • สีและความทึบของพื้นหลัง สีและความทึบของหน้าต่าง

วิธีเปิดใช้งานการถอดเสียงแชท บนคอนโซล PS5

ฟีเจอร์การถอดเสียงแชท (เสียงพูดเป็นข้อความและการอ่านออกเสียงข้อความ) จะแปลงเสียงของผู้เล่นคนอื่นๆ ในแชทผ่านเสียงในปาร์ตี้และเกมที่รองรับ และอ่านออกเสียงข้อความที่คุณป้อนไปยังผู้เล่นคนอื่นๆ การถอดเสียงแชทในแชทของเกมพร้อมใช้งานเฉพาะเกมที่รองรับเท่านั้น

 1. ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > การถอดเสียงแชท
 2. เปิดใช้งานการถอดเสียงแชท:

เปิดหรือปิดการถอดเสียงแชท

เลือกหนึ่งในภาษาที่พร้อมใช้งานต่อไปนี้ ข้อความที่คุณป้อนจะอ่านออกเสียงและข้อความที่คุณพูดจะถูกถอดเสียงเป็นภาษานี้ไปยังผู้เล่นคนอื่นหากว่าพวกเขาเปิดใช้การถอดเสียงแชทด้วยเช่นกัน ตามค่าเริ่มต้น ภาษาของคอนโซลจะใช้เป็นภาษาพูดของคุณ หากภาษาของคอนโซลไม่ถูกรองรับ ภาษาที่พูดจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้น

การถอดเสียงแชทพร้อมให้บริการในภาษา:

อังกฤษ อิตาลี
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
เยอรมัน สเปน

เลือกประเภทเสียงที่เป็นตัวแทนของคุณ ผู้เล่นคนอื่นในแชทผ่านเสียงจะได้ยินเสียงนี้เมื่ออ่านออกเสียงข้อความที่คุณส่งไปหาพวกเขา

หากต้องการใช้การถอดเสียงแชท คุณจำเป็นต้องอยู่ในปาร์ตี้การแชทผ่านเสียง

หลังจากที่คุณตั้งค่าการถอดเสียงแชทแล้ว เสียงของผู้เล่นคนอื่นๆ จะแปลงเป็นข้อความและปรากฏที่ด้านขวาของการ์ดแชทผ่านเสียง

คุณสามารถให้คีย์บอร์ดของคุณพูดแทนได้ เลือก พูดอะไรหน่อย จากนั้นพิมพ์ข้อความด้วยคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ข้อความของคุณจะได้รับการอ่านออกเสียงให้ผู้เล่นคนอื่นฟังด้วยประเภทเสียงที่คุณเลือกตอนตั้งค่า

ใช้ การทำงานหลายอย่าง เพื่อดูว่าผู้เล่นคนอื่นในแชทผ่านเสียงกำลังพูดอะไรขณะที่ทำอย่างอื่นอยู่

 1. กดปุ่มตัวเลือกหรือเลือก การทำงานหลายอย่าง บนการ์ดแชทผ่านเสียง แล้วเลือก Picture-in-Picture หรือ ปักหมุดไว้ด้านข้าง
 2. ขณะที่อยู่ในรูปแบบหน้าจอ Picture-in-Picture หรือ ปักหมุดไว้ด้านข้าง ในแชทผ่านเสียง ให้กดปุ่ม PS เร็วๆ สองครั้งเพื่อใช้การถอดเสียงแชทในการป้อนข้อความ

วิธีเปิดเสียงโมโนสำหรับหูฟัง

เสียงโมโนสำหรับหูฟังช่วยให้คุณเล่นเสียงเดียวกันจากหูฟังทั้งฝั่งซ้ายและขวา

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เสียง > เสียงออก

 2. เลือก หูฟัง > เสียงโมโนสำหรับหูฟัง

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา