แชร์เพลย์บนคอนโซล PlayStation®5

ส่งต่อการควบคุมและให้คนอื่นลองเล่นเกมของคุณ หรือเล่นเกมด้วยกัน แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้คอนโซลเดียวกัน

หน้าจอเกมของคุณจะปรากฏบนหน้าจอของผู้เล่นคนอื่นด้วยแชร์เพลย์ คุณทั้งคู่สามารถสนุกกับเกมเดียวกันได้ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของเกมนั้น คุณสามารถใช้แชร์เพลย์ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นโดยใช้คอนโซล PS5™ หรือคอนโซล PS4™

หากต้องการใช้แชร์เพลย์คุณต้องเป็นสมาชิก PlayStation®Plus

เลือกโหมดแชร์เพลย์

เมื่อคุณเริ่มใช้งานแชร์เพลย์ คุณคือโฮสต์และผู้เล่นที่เข้าร่วมจะเป็นผู้เข้าร่วม

เลือกโหมดการเล่นแบบใดแบบหนึ่งจากสองแบบต่อไปนี้:

ผู้เข้าร่วมเล่นในฐานะคุณ
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ให้ผู้เข้าร่วมควบคุมเกมของคุณ ในฐานะโฮสต์คุณต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus

เล่นเกมกับผู้เข้าร่วม
เล่นเกมด้วยกันในฐานะโฮสต์และผู้เข้าร่วมโดยใช้ผู้เล่นหลายคนในเครื่องเดียวกัน ทั้งโฮสต์และผู้เข้าร่วมต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus

 • เมื่อคุณเชิญผู้เล่นคอนโซล PS4™ ให้เข้าร่วมแชร์เพลย์ แชร์หน้าจอของคุณกับผู้เข้าร่วม จะปรากฏเป็นโหมดเล่นโหมดใดโหมดหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณกับผู้เล่นคอนโซล PS4 ได้ 

 • เซสชันแชร์เพลย์จะมีระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงและจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมแล้วหนึ่งชั่วโมง

 • เมื่อคุณเป็นโฮสต์จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะได้รับถ้วยรางวัลในระหว่างแชร์เพลย์

 • มีการแชร์เฉพาะหน้าจอและเสียงเกมของคุณเท่านั้น ผู้เข้าร่วมจะมองไม่เห็นหน้าจออื่นๆ และหน้าจอแอปที่ไม่ใช่เกม อาจไม่สามารถใช้แชร์เพลย์ได้ หรือผู้เข้าร่วมอาจไม่เห็นบางฉาก โดยขึ้นอยู่กับเกมที่เล่น

เริ่มใช้แชร์เพลย์บนคอนโซล PS5™

คุณสามารถเริ่มใช้แชร์เพลย์ได้เมื่อคุณเริ่มการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ 

 1. กดปุ่ม PS เพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและเลือกการ์ดแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้
 2. เลือก เริ่มต้นการแชร์หน้าจอ จากนั้นเลือก เริ่มใช้แชร์เพลย์
 3. เลือกผู้เล่นในการแชทผ่านเสียง เชิญผู้เล่น และจากนั้นเลือกโหมดเล่น
  แชร์เพลย์จะเริ่มต้นเมื่อผู้เล่นที่ได้รับการเชิญเข้าร่วม
 4. เปลี่ยนโหมดเล่น หรือหยุดแชร์เพลย์จากการ์ดแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้
 • คุณสามารถใช้แชร์เพลย์กับผู้เข้าร่วมได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น

 • หากผู้เล่นที่ได้รับเชิญไม่ได้เป็นสมาชิก PlayStation Plus จะไม่สามารถเลือก เล่นกับผู้เข้าร่วมได้

เข้าร่วมแชร์เพลย์บนคอนโซล PS5

เมื่อผู้เล่นเชิญคุณเข้าสู่แชร์เพลย์ ให้เปิดการแจ้งเตือนและเลือก เข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วม

คุณยังสามารถไปที่ศูนย์ควบคุม เลือกการ์ดแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ จากนั้นเลือก เข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วม

หน้าจอเกมของโฮสต์จะปรากฏบนหน้าจอของคุณ คุณจะเริ่มโหมดเล่นที่เลือกโดยโฮสต์ เมื่อถึงเวลาออก ให้เลือก ออกจากเซสชันแชร์เพลย์ จากการ์ดแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้

เริ่มการแชร์หน้าจอบนคอนโซล PS5

ใช้การแชร์หน้าจอเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นที่ใช้คอนโซล PS5 สามารถดูหน้าจอเกมของคุณได้ราวกับว่าคุณอยู่ในห้องเดียวกัน

คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณกับผู้เล่นในการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ 

 1. ไปที่ศูนย์ควบคุมและเลือกการ์ดแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ 
 2. เลือก เริ่มการแชร์หน้าจอ เพื่อเริ่มการแชร์หน้าจอของคุณ
 3. เมื่อคุณแชร์เสร็จแล้ว ให้เลือก หยุดการแชร์หน้าจอ จากการ์ดการแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ 

มีการแชร์เฉพาะหน้าจอและเสียงเกมของคุณเท่านั้น หน้าจออื่นๆ เช่น หน้าจอระบบของคุณจะไม่แสดงให้ผู้ชมเห็น บางฉากอาจไม่ปรากฏต่อผู้ชมของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกมที่เล่น

 • หากคุณต้องการแชร์หน้าจอของคุณกับผู้เล่นคอนโซล PS4 คุณสามารถทำได้โดยใช้ แชร์เพลย์ 

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา