Information om renovering av en PlayStation-enhet som inte omfattas av garantin

Information om renovering av en PlayStation-enhet som inte omfattas av garantin

Information om renovering av en PlayStation-konsol som inte omfattas av garantin

Out of Warranty-service (OOW) är en bytesservice som innebär att SIEE erbjuder dig en helt renoverad PlayStation®-konsol i utbyte mot din trasiga PlayStation®-konsol när du har betalat OOW-avgiften.

I OOW-avgiften som ska betalas ingår i moms och frakt. 

OOW-avgiften gör det möjligt för oss att utföra en renovering av hög standard.

Alla renoveringar utförs av en kvalificerad tekniker på något av våra auktoriserade servicecenter för PlayStation.

Renoveringen är en mycket arbetsintensiv process, och vi utför tester, mätningar och diagnostisering på alla PlayStation-konsoler för att se hur de fungerar.  Enhetens yttre delar byts ut och alla viktiga konsolmoduler som strömtillförseln, Blu-ray-enheten, hårddiskenheten och huvudkretskortet utvärderas metodiskt och kalibreras sedan till ursprunglig standard.

I det sista steget i valideringen stresstestar vi den renoverade konsolen med lite högre belastning under en förbestämd tidsperiod.  Den här sista kontrollen gör vi för att försäkra oss om att konsolen håller högsta möjliga prestanda.

Information om renovering av en PlayStation VR som inte omfattas av garantin

OOW-servicen (Out of Warranty) är en bytesservice som innebär att SIEE erbjuder dig ett helt renoverat PlayStation VR-headset i utbyte mot ditt trasiga PlayStation VR-headset när du har betalat OOW-avgiften.

I OOW-avgiften som ska betalas ingår i moms och frakt.

OOW-avgiften gör det möjligt för oss att utföra en renovering av hög standard.

Alla renoveringar av PlayStation VR-headset utförs av en kvalificerad tekniker på något av våra auktoriserade servicecenter för PlayStation.

Renoveringen är en mycket arbetsintensiv process.   Vi utför tester, mätningar och diagnostisering på alla PlayStation VR-headset. Vid behov byter vi ut enhetens yttre delar. Alla viktiga PlayStation VR-moduler, som headsetet och strömtillförseln, utvärderas metodiskt och kalibreras sedan till ursprunglig standard.

I det sista steget i valideringen stresstestar vi den renoverade enheten med lite högre belastning under en förbestämd tidsperiod.  Den här sista kontrollen gör vi för att försäkra oss om att felet har åtgärdats utan några sidoeffekter.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter