PS Remote Play på PS Vita- och PS4-konsoler

PS Remote Play på PS Vita- och PS4-konsoler

Ta reda på hur du ansluter din PlayStation®Vita till en PlayStation®4-konsol för PS Remote Play och spel med Skärm två-funktionen.

Vad är PS Remote Play?

Med PS Remote Play kan du använda PlayStation Vita för att få åtkomst till PS4™-konsolen via en trådlös anslutning.

De flesta spel till PlayStation 4-konsoler har stöd för PS Remote Play, men kolla att Remote Play-ikonen finns på baksidan av förpackningen eller läs i spelets bruksanvisning om du vill vara säker. För digitala nedladdningar, se spelbeskrivningen på PlayStation™Store före eller efter köpet.

Vad är Skärm två-funktionen?

Du kan använda PlayStation Vita som en andra skärm och visa unikt material på den medan du spelar spel som har stöd för Skärm två-funktionen. 

Det är inte alla PlayStation 4-spel som kan användas med Skärm två-funktion, så kolla att Remote Play-ikonen finns på baksidan av förpackningen eller läs i spelets bruksanvisning om du vill vara säker. För digitala nedladdningar, se spelbeskrivningen på PlayStation Store före eller efter köpet.

Krav och anslutningstyper för PS Remote Play

Krävs

 • PlayStation 4-konsol
 • PlayStation Vita med systemprogramvaruversion 3.00 eller senare

Valfritt

 • PS Remote Play- eller Skärm två-kompatibla spel (spel som kräver kamera eller PS Move-handkontroller är inte kompatibla).
 • Trådlös router (för att ansluta via Wi-Fi-nätverket hemma)
 • Trådlös bredbandsanslutning till internet (för att ansluta via internet – 3G, 4G eller LTE stöds inte).

Rekommenderat

 • Minsta upp-/nedladdningshastighet på 5 Mbit/s ned och 1 Mbit/s upp för PS Remote Play via internet.
 • Vidarebefordran av portar på TCP-port 9295 samt UDP-port 9296 och 9297. Om de här portarna inte är tillgängliga kan det gå att använda port 9295 till 9304 för både TCP och UDP.

PlayStation 4-konsolen kan anslutas till PlayStation Vita på tre sätt. Appen PlayStation 4-länk på PlayStation Vita väljer automatiskt den bästa anslutningsmetoden för din situation.

 • PlayStation 4-konsolen som en trådlös åtkomstpunkt
  Med det här alternativet kan du ansluta PlayStation Vita trådlöst direkt till PlayStation 4-konsolen. Det ger den bästa PS Remote Play-upplevelsen.
 • Wi-Fi-nätverk hemma
  PlayStation Vita ansluts trådlöst till en router, som i sin tur ansluts till PlayStation 4-konsolen. Använd det här alternativet om din hemmarouter står närmare den plats du vill använda PS Remote Play på än vad PlayStation 4-konsolen gör.
 • Trådlös internetanslutning
  Med den här metoden ansluts PlayStation Vita till internet, och sedan till en internetansluten PlayStation 4-konsol. Använd det här alternativet om du inte är hemma och vill ansluta till din PlayStation 4-konsol.

Starta PS Remote Play på PS Vita

På din PlayStation 4-konsol
 1. Öppna Inställningar > Inställningar för anslutning till fjärrspel och kontrollera att kryssrutan för Aktivera fjärrspel är markerad.

 2. Kontrollera att kryssrutan Anslut direkt till PS Vita på samma meny är markerad. Om du har problem avmarkerar du kryssrutan så att alternativet för den trådlösa åtkomstpunkten kringgås.

 3. På funktionsskärmen går du till  Inställningar  > Kontohantering  > Aktivera som ditt primära PS4-system och väljer sedan Aktivera. Du kan endast aktivera den här inställningen på en PS4-konsol per konto.

På din PlayStation Vita
 1. Tryck på PS4-länk > Start och välj den funktion du vill använda (fjärrspel eller Skärm två-funktionen).

 2.  Om det är första gången du ansluter till PlayStation 4-konsolen måste du ange det 8-siffriga numret som visas på PlayStation 4-konsolens skärm och sedan trycka på Registrera. Du har 5 minuter på dig att ange den här koden. Om du inte lyckas göra det trycker du helt enkelt på Tillbaka på PlayStation Vita så får du en ny kod.

 3. PlayStation Vita söker efter PlayStation 4-konsolen och ansluter med den bästa anslutningsmetoden. Du får ett meddelande på PlayStation 4-konsolen som anger att en användare har anslutit via fjärrspel.

Om du vill justera upplösningen på PS Vita väljer du PS4-länk > Start > Alternativ > Inställningar > Videokvalitet för fjärrspel > Upplösning. Om bilden eller ljudet hackar vid uppspelning kan du välja "Låg (360p)", vilket kan förbättra stabiliteten.

Fjärrspel på PS Vita kan inte ansluta

Om du inte kan upprätta en fjärrspelsanslutning kan det bero på att brandväggen blockerar anslutningen. Du kan behöva öppna vissa portar på routern för att skapa anslutningen.  Om du vill ha hjälp med det kan du kontakta routertillverkaren.

 1. Välj Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning på PlayStation 4-konsolens funktionsskärm. Bekräfta att du kan ansluta till både internet och PSN.

 2. Om din router har stöd för UPnP kan du aktivera det på routern.

 3. Justera routerns inställningar för vidarebefordran av portar så att kommunikation med PlayStation 4-konsolen tillåts från internet om routern inte har UPnP-stöd. Portnumren som används av fjärrspel är 9295 (för TCP) och 9296 och 9297 (för UDP). Om de portarna är otillgängliga kan det även fungera att använda port 9295–9304 (för TCP och UDP). Mer information om de inställningarna kan du hitta i instruktionerna som medföljer routern.

Om PlayStation 4-konsolen är ansluten till internet med två eller fler routrar kanske inte kommunikationen fungerar som den ska.

PS Remote Play på en PS4 Pro-konsol

Du kan inte fjärrspela i 4K från en PS4™Pro-konsol, men en upplösning på upp till 1080p kan vara tillgänglig beroende på begränsningar i maskinvara och bandbredd. Det här är begränsat till 720p på vanliga PS4-konsoler.

Om du vill använda 1080p (30 rutor/s) för fjärrspel måste din sändning vara i minst 15 Mbit/s, både om du sänder och tar emot. PS4 Pro-konsolen anpassar streamingkvaliteten så att spelet blir så stabilt som möjligt.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter