Updated den 11 mars 2019

Säkerhetskopiera och återställa hårddisken på PS4

Så här säkerhetskopierar och återställer du din PlayStation 4-hårddisk

 
 

Från och med version 2.50 av PS4-systemprogramvaran går det att använda en USB-lagringsenhet för att säkerhetskopiera och återställa hårddisken på PS4-systemet. Följ anvisningarna nedan om hur du säkerhetskopierar och återställer dina data.

Tänk på följande:

 • Användare med konto kan säkerhetskopiera data från en konsol och återställa dem på en annan konsol.
 • Användare utan konto kan bara återställa sina data på den konsol där säkerhetskopian skapades.
 • Du behöver en FAT32- eller exFAT-formaterad USB-enhet med gott om ledigt utrymme. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att säkerhetskopiera allt på hårddisken kan du välja att inte säkerhetskopiera programdata.

Så här säkerhetskopierar du PS4-systemets hårddisk:

 1. Se till att alla Trophies är synkroniserade. Öppna [Trophies], tryck på OPTIONS-knappen och välj [Synkronisera med PlayStation Network].
 2. Sätt i den USB-lagringsenhet som du tänker använda för säkerhetskopieringen i en av PS4-systemets USB-portar.
 3. Välj [Inställningar] > [System] > [Säkerhetskopiera och återställ].
 4. Bekräfta vilka data du vill säkerhetskopiera. Om du väljer att inte säkerhetskopiera några program måste du ladda ned eller installera om dem när och om du gör en återställning med säkerhetskopian du skapar.
 5. På nästa skärm kan du välja namn på säkerhetskopian. När du är klar markerar du [Säkerhetskopiera] och trycker på (X-knappen).
 6. Ett förloppsfält visar status på säkerhetskopieringen. Du kan avbryta när som helst.

Så här återställer du hårddisken på PS4:

 1. Välj [Inställningar] > [System] > [Säkerhetskopiera och återställ].
 2. Sätt i den USB-lagringsenhet som innehåller säkerhetskopian i en av PS4-systemets USB-portar.
 3. Välj [Återställ PS4-systemet].
 4. Välj den säkerhetskopieringsfil som du vill använda.
 5. Ett skärmmeddelande visar att systemet startas om och initialiseras oavsett om säkerhetskopieringen slutfördes eller inte. Välj [Ja] för att fortsätta.