Updated den 30 maj 2017

PS VR: Snabbhandledning

Kom igång med PlayStation VR.

 
 

Det här behöver du för att komma igång

Om du förutom PlayStation VR (PS VR) har köpt ett nytt PS4-system ska du börja med att konfigurera PS4. Följ anvisningarna på skärmen och stäng sedan av systemet innan du konfigurerar PS VR. Mer information finns i användarhandboken till PlayStation 4.

Kontrollera att du har alla delar till PlayStation VR (PS VR):

 • Så här ansluter du allt

  Innan du sätter igång ska du se till att PS4-systemet och tv:n är avstängda.

  1. Anslut processorenheten till tv:n med den HDMI-kabel som medföljer PS4-systemet. Om PS4-systemet är anslutet till tv:n drar du ut HDMI-kabeln ur PS4-systemet och ansluter den till processorenheten.
  1. Anslut PS Camera till PS4. Den lämpligaste höjden från golvet är 1,4 meter. Du kan läsa mer om hur du konfigurerar PlayStation Camera här.
  1. Anslut HDMI-kabeln (1) till uttagen på baksidan av PS4 och processorenheten. Om du använder en annan HDMI-kabel än den som medföljer måste du kontrollera att den som lägst är HDMI 1.4.
  1. Anslut USB-kabeln (2) till uttaget på baksidan av processorenheten och uttaget på framsidan av PS4.
  1. Anslut strömsladden till AC-adaptern (3) och anslut den till ett uttag.
  1. Skjut tillbaka processorenhetens kontaktskydd och anslut VR-headsetets anslutningskabel (4).
  1. Anslut VR-headsetet (5) till anslutningskabeln för VR-headsetet (4).
  1. Slå på tv:n och starta PS4 med DualShock 4-handkontrollen.
  2. Tryck på strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen på VR-headsetets anslutningskabel (4).
  3. När du har gjort det kan du få ett meddelande om att uppdatera PlayStation VR-enhetens programvara.
  4. Därefter kan du påbörja konfigurationen. För bästa resultat bör du följa anvisningarna på skärmen, men konfigurationsstegen beskrivs även här:
 • Konfigurera headset och kamera

  Vi förstår att du gärna vill komma igång och spela så snabbt som möjligt, men för att du ska få en så bra spelupplevelse som möjligt är det viktigt att du ägnar en stund åt konfigurationen.

  Konfigurera kameran

  1. Placera PS Camera på cirka 1,4 meters höjd från golvet och cirka 2 meter från den plats där du kommer att sitta eller stå när du spelar.
  2. Den bild som PS Camera registrerar visas på tv-skärmen. Vinkla kameran så att underlaget den står på inte kommer med i bilden.
  3. Placera dig där du kommer att stå eller sitta när du spelar PS VR och se till att du hamnar mitt på skärmen när du håller DualShock 4-handkontrollen (DS4), PS VR-sikteshandkontrollerna eller den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move. Det är viktigt för att PS Camera ska kunna placera handkontrollerna på rätt plats i VR-miljön.
  4. Om du och handkontrollerna inte visas mitt på skärmen eller om det finns mer än en person i spelområdet när du trycker på ”Fortsätt” kan du bli tvungen att upprepa steg 3.
  5. Om du fortfarande har problem med att justera kameran kan det bero på att det är för ljust i rummet. Läs mer om vilka förhållanden som ger bästa möjliga spelupplevelse och försök igen.

  Konfigurera om PS Camera genom att gå till [Inställningar] > [Enheter] > [PlayStation VR] > [Justera PlayStation Camera] på PS4.

  Konfigurera headsetet

   

  Nästan klart! Nu är det dags att se till att headsetet sitter så bekvämt som möjligt. Följ anvisningarna här eller gå till  [Inställningar] > [Enheter] > [PlayStation VR].

  1. Slå på headsetet (I).
  2. Om du använder öronsnäckor sätter du dem i öronen (var noga med att sätta rätt snäcka i rätt öra) och ansluter dem till uttaget för stereohörlurar (H). Var försiktig så att inte ljudvolymen från spelet blir för hög (K och L). Observera att det inte går att använda Bluetooth-hörlurar med PS VR – du måste använda hörlurar med sladd.
  3. Ta bort plastskydden på linserna innan du tar på dig headsetet för första gången.
  4. Lyft headsetet i pannbandet (A), inte i visiret (delen med blå lampor), tryck in utlösningsknappen för pannbandet (E) och dra den främre delen framåt.
  5. Placera headsetet på huvudet och släpp utlösningsknappen för pannbandet.
  6. Dra åt pannbandet med justeringsratten (D) så att headsetet inte rör sig, men utan att det sitter för hårt.
  7. Justera visirets position genom att ta ett försiktigt tag runt kanten och vicka på det tills det sitter bekvämt och bilden är så skarp som möjligt.
  8. Om du använder hörlurar med huvudband sätter du dem på dig (var noga med att vända höger och vänster rätt) och ansluter dem till uttaget för stereohörlurar (H). Var försiktig så att inte ljudvolymen blir för hög (K och L). Observera att det inte går att använda Bluetooth-hörlurar med PS VR – du måste använda hörlurar med sladd.
  9. När du vill ta av dig headsetet trycker du in utlösningsknappen för pannbandet (E) och drar ut pannbandet (A).
  10. Lyft headsetet i pannbandet.

  De här anvisningarna finns även i PS4: gå till [Inställningar] > [Enheter] > [PlayStation VR] > [Läs hur du tar på VR-headsetet].

  Använda PS VR med glasögon

  Du kan bära VR-headsetet över dina glasögon men var försiktig när du justerar visiret. Om dina glasögon rör linsen kan det leda till skador på dina glasögon, VR-headsetet lins eller båda. Tryck inte in eller dra ut visiret alltför mycket.

  Om PS VR-spelmiljön blir oskarp eller suddig när du bär glasögon kan du testa med att ta av dig glasögonen och justera visirets position på nytt innan du börjar spela. Testa med att spela med och utan glasögon för att se vad som fungerar bäst för dig.

Har du några problem?

Välj ditt aktuella problem för att få mer hjälp.