Updated den 20 oktober 2015

Föräldrakontroller på PlayStation 4

Lär dig konfigurera föräldrakontroller och begränsa användningen av program och funktioner på ditt PlayStation 4-system.

 
 

Vad har föräldrakontrollerna på PlayStation 4-systemet för funktion?

Om barn använder PlayStation 4-systemet kan föräldrar eller vårdnadshavare begränsa åtkomsten till och möjligheten att spela olämpligt material. Du kan anpassa de här begränsningarna genom att välja önskat alternativ på inställningsmenyn.

Vilken typ av material går det att begränsa åtkomsten till?

Åtkomsten till följande funktioner kan begränsas på PlayStation 4:

 • Start av program och material
 • Uppspelning av Blu-ray- och DVD-filmer
 • Användning av webbläsaren
 • Inloggning på andra lokala användarkonton på PlayStation 4-systemet
 • Inloggning av personer som inte har lokala användarkonton på PlayStation 4-systemet.

Hur konfigurerar jag föräldrakontrollerna och på vilket sätt motsvarar nivåerna mitt barns ålder?

Först behöver du känna till vilka nivåer för föräldrakontroll som ungefär motsvarar barnets ålder.

Spelarens ålder Under 3 år 3–6 år 7–11 år 12–15 år 16–17 år 18 år eller äldre
PS4-inställning för föräldrakontroll 1 2 3 5 7 9
Högsta lämpliga åldersklassificering för spel  

Om ditt barn är 12 år gammalt ska du alltså välja nivå 5 enligt nedanstående steg. Det betyder att barnet då bara kan spela spel som passar för personer som är 12 år eller yngre.

Nivåerna för föräldrakontroller gäller även på liknande sätt för filmer.

Spelarens ålder Under 3 år 3–6 år 7–11 år 12–15 år 16–17 år 18 år eller äldre
PS4-inställning för föräldrakontroll 1 2 3 5 7 9
Högsta lämpliga åldersklassificering för film  

Läs mer om åldersgränser och föräldrakontroller.

Om du är osäker på vilken nivå du ska använda för att begränsa eller tillåta ett barns möjlighet att spela en viss produkt kan du markera programmet eller materialet i innehållsområdet, trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Information]. Begränsningsnivån kommer då att visas.

Om ett program eller något material kan användas med PlayStation 4-systemets föräldrakontroller kommer nivån för föräldrakontroller att visas i fältet [Föräldrakontroller].  

Det går inte att ställa in olika nivåer för föräldrakontroller för olika användare på PlayStation 4-systemet, så ställ alltid in föräldrakontrollerna utifrån det yngsta barnet i hushållet. Du kan när som helst anpassa dem så att en vuxen eller ett äldre barn kan visa eller spela material, men kom ihåg att återställa dem så att det yngsta barnet bara kan se innehåll som passar hans eller hennes ålder.

[drawing]

Hur begränsar jag åtkomsten till spel, program och nedladdade filmer?

 1. Tryck på uppåtknappen på handkontrollen när du befinner dig på PlayStation 4-systemets hemskärm så öppnas funktionsområdet.
 2. Gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller] > [Begränsa användningen av PS4-systemets funktioner] > [Program] och välj nivån du vill ställa in. När nivåerna har ställts in kommer användare som fått begränsad åtkomst att se en hänglåsikon i stället för den vanliga bilden för spelet eller programmet.Standardnivån är 9, vilket motsvarar en åldersklassificering på 18 år.Ändra den så att den passar för åldern på det yngsta barnet i ditt hushåll.
 3. När du ställer in föräldrakontrollerna för första gången måste du ställa in en säkerhetskod (standardsäkerhetskoden är 0000). Ställ in säkerhetskoden genom att gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller] > [Begränsa användningen av PS4-systemets funktioner] > Ändra säkerhetskoden.

Hur begränsar jag åtkomsten till Blu-ray-filmer?

 1. Tryck på uppåtknappen på PlayStation 4-systemets hemskärm så öppnas funktionsområdet.
 2. Gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller] > [Begränsa användningen av PS4-systemets funktioner] > [Blu-ray Disc™] och välj nivån du vill ställa in.

Standardinställningen är "Tillåt", vilket betyder att det inte finns några begränsningar. Siffrorna motsvarar en ålder och används till att begränsa åtkomsten till innehåll. Ju längre siffra, desto hårdare är begränsningen.

[Drawing]

Hur begränsar jag användningen av DVD-filmer?

 1. Tryck på uppåtknappen på PlayStation 4-systemets hemskärm så öppnas funktionsområdet.
 2. Gå till (Inställningar) > [Föräldrakontroller] > [Begränsa användningen av PS4-systemets funktioner] > [DVD]. Med standardinställningen kan alla DVD-skivor spelas upp, så ändra inställningen så att den passar för åldern på det yngsta barnet i hushållet.

Med alternativet [Land eller region för föräldrakontroll] ställer du in standardregion för DVD-föräldrakontroller. Det här alternativet bör överensstämma med den region som ställts in på PlayStation 4. Om du har en svensk PlayStation 4 och tittar på svenska DVD-filmer ska du ställa in inställningen till Sweden.

Hur begränsar jag användningen av webbläsaren?

Du kan begränsa åtkomsten till webbläsaren så att barn inte kan få åtkomst till Internet via PlayStation 4-systemet. Det förhindrar inte att vissa program som använder Internet startas.

 1. Tryck på uppåtknappen på PlayStation 4-systemets hemskärm så öppnas funktionsområdet.
 2. Gå till (Inställningar) > [Föräldrakontroller] > [Begränsa användningen av PS4-systemets funktioner] > [Webbläsare].

Välj alternativet "Tillåt inte". Det här hindrar webbläsaren från att startas, men ikonen för webbläsaren kommer fortfarande att visas på hemskärmen.

Hur begränsar jag möjligheten att logga in med andra lokala användarkonton på PlayStation 4-systemet?

Du kan ställa in en säkerhetskod som begränsar åtkomsten till ditt PlayStation 4 så att bara ditt lokala användarkonto kan användas. På så sätt kan du hindra ditt barn från att använda vuxna lokala användarkonton och de tillhörande vuxna PSN-kontona.

 1. Tryck på uppåtknappen på PlayStation 4-systemets hemskärm så öppnas funktionsområdet.
 2. Gå till [Inställningar] > [Användare] > [Inloggningsinställningar] > [Hantering av säkerhetskod]
 3. Ställ in säkerhetskoden du vill använda till att begränsa åtkomsten till din användarprofil.

Observera att säkerhetskoden du använder till att begränsa åtkomst till din användarprofil inte är samma som säkerhetskoden för föräldrakontroller.

Hur förhindrar jag att personer som inte har lokala användarkonton loggar in på PlayStation 4-systemet?

Du kan förhindra personer som inte har lokala användarkonton på PlayStation 4-system från att logga in. Det här förhindrar barn från att registrera sig som ny lokal användare eller gäst på PlayStation 4-systemet, vilket säkerställer att barnet bara använder PlayStation 4-systemets lokala användarkonto och det tillhörande underkontot som har skapats särskilt för barnet.

 1. Tryck på uppåtknappen på PlayStation 4-systemets hemskärm så öppnas funktionsområdet.
 2. Gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller] > [Begränsa användningen av PS4-systemets funktioner] > [Välj [Ny användare] och logga in på PS4-systemet].

Välj alternativet "Tillåt inte". Det här förhindrar att nya användare skapas på PlayStation 4-systemet.

[Drawing]

Om dina barn kopplar upp sig på nätet med PlayStation 4-systemet, t.ex. för att spela online med andra spelare, kan du även begränsa vilka funktioner barnen kan använda och hur de kan interagera med andra spelare genom att skapa ett underkonto och ställa in lämpliga föräldrakontroller för det.

Läs mer om underkonton och huvudkonton

Läs mer om hur du konfigurerar ett underkonto

Läs mer om föräldrakontroller för underkonton