Updated den 11 juli 2017

WS-37432-9 – PS4-felkod

Det kan hända att PlayStation™Network underhålls just nu eller är tillfälligt upptaget.

 
 

Försök igen senare.

Du kan kontrollera nätverksstatusen genom att besöka status.playstation.com.