Updated den 12 februari 2016

CE–33984–7 – PS4-felkod

Tidsgränsen överskreds för anslutningstestet när IP-adressen skulle hämtas.

 
 

Tidsgränsen överskreds under testet av Internetanslutning. Försök testa Internetanslutningen igen.