Updated den 20 juli 2017

CE-32894-6 – PS4-felkod

Anslutningen till servern har avslutats. Det kan vara problem med att ansluta till nätverket, eller så kan PlayStation™Networks eller Internetleverantörens server vara tillfälligt överbelastad.

 
 
 1. Kontrollera status för PlayStation 4-systemets anslutning under [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning].
 2. Försök med följande:
 • Andra enheter i nätverket kan använda en stor del av bandbredden. Vänta tills de inte används.
 • Kontrollera att routern och modemet är kompatibla med PlayStation 4. Kontakta din Internetleverantör för information.
 • Återställ den lokala nätverksanslutningen genom att stänga av modemet eller routern och vänta i 5 minuter innan du slår på dem igen.
 • Uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp.
 • Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PlayStation 4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
 1. Följande portnummer används till att ansluta till PSN-servrarna via Internet. Kontrollera att de inte är blockerade av routern.
 • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
 • UDP: 3478, 3479

 1. Om du har använt en specifik DNS-server går du till [Inställningar] > [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] > [Anpassad] och ändrar DNS-inställningarna.
 2. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.