Updated den 9 mars 2017

CE-30022-7 – PS4-felkod

Formatera om hårddisken.

  1. Formatera om hårddisken.
  2. Om felet kvarstår startar du om PS4-systemet och provar sedan att formatera igen.