Updated den 24 augusti 2015

8002A227 – PS3-felkod

Ditt Sony Entertainment Network-konto har blivit avstängt på grund av brott mot Terms of Service and User Agreement (villkor och användaravtal) för PlayStation Network.

 
 

Lösning

  • Om du har fått det här meddelandet har ditt Sony Entertainment Network-konto blivit avstängt. 
  • Du måste vänta tills avstängningen gått ut innan du kan använda PlayStation Network. Du kommer att få ett e-postmeddelande om längden på avstängningen.
  • Klicka här om du vill läsa om skälen till varför ett konto kan stängas av. 
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.