Updated den 19 augusti 2015

80029946 – PS3-felkod

Skivan kan inte spelas i PlayStation 3-systemet.

 
 

Lösning

  • Rengör skivan. Se till att skivan inte är repig eller smutsig. Om skivan är mycket repig kan den behöva bytas ut.
  • Om problemen kvarstår kanske filerna på skivan inte kan spelas på PlayStation 3-systemet. Välj filtypen du försöker spela och se vilka som kan spelas på PlayStation 3-systemet.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.