Updated den 29 maj 2018

80029513 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid kontrollen av om PS3-systemet var autentiserat att spela upp PlayStation Network-materialet.

 
 

Lösning:

  • Logga in på det Sony Entertainment Network-konto som användes när materialet köptes.
  • Aktivera PS3-systemet genom att gå till PlayStation®Network > [Kontohantering] > [Systemaktivering].
  • Om ett meddelande visas där det står att systemet redan är aktiverat så avaktiverar du systemet och aktiverar det igen.
  • Gå till PlayStation®Network > [Kontohantering] > [Hantering av transaktioner] > [Nedladdningslista] och hämta materialet till PS3-systemet.
  • Om du inte hittar materialet i [Nedladdningslista] är du inte autentiserad att hämta materialet.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com