Updated den 18 augusti 2015

80028A07 – PS3-felkod

Om en användare finns i din vänlista på PlayStation Network kan du inte lägga till samma användare i din lista över blockerade.

 
 

Lösning:

  • Ta bort användaren från vänlistan innan du lägger till personen i din lista över blockerade.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.