Updated den 19 augusti 2015

80028903 – PS3-felkod

Ditt meddelande skickades till flera användare men kunde inte levereras till några av dem.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera stavningen för alla användares online-ID, och var noga med om bokstäverna är versaler eller gemener samt att symboler som understreck och bindestreck skrivits korrekt.
  • Om något online-ID är felaktigt anger du det igen och skickar om meddelandet.
  • Om alla online-ID är korrekta kan du försöka skicka meddelandet till varje användare i listan separat istället för till flera användare samtidigt.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.