Updated den 14 augusti 2015

8001002F – PS3-felkod

Data på en extern lagringsenhet kunde inte öppnas på PS3-systemet eftersom enheten togs bort.

 
 

Lösning:

  • Sätt in den externa lagringsenheten igen och försök igen.
  • Kontrollera att anslutningen mellan den externa lagringsenheten och PS3-systemet sitter i ordentligt och att inga av anslutningskablarna är skadade.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.