PS4: Płyta sama się wysuwa

PS4: Płyta sama się wysuwa

Jeżeli Twój system PS4 samoczynnie wysuwa płyty, spróbuj wykonać te czynności.

Wyłącz PS4 i włącz je z powrotem

  1. Przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze, aby otworzyć menu podręczne, i wybierz Zasilanie > Wyłącz PS4.
  2. Odłącz PS4 od prądu i przytrzymaj przycisk zasilania przez 30 sekund, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
  3. Po pięciu minutach podłącz konsolę z powrotem i włącz ją.

Aktualizacja oprogramowania systemu PS4

Aby sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania systemu, otwórz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu.

Dokręć śrubę ręcznego wysuwania

Przyczyną problemu może być poluzowana śruba ręcznego wysuwania. Przejrzyj poniższy przewodnik, aby znaleźć lokalizację śruby ręcznego wysuwania konsoli PS4.

Sprawdź, czy płyta nie jest zadrapana lub brudna

  • Zadrapane i brudne płyty należy czyścić szmatkami, które nie pozostawiają kłaczków i są przeznaczone specjalnie do czyszczenia płyt Blu-ray lub DVD. Można je znaleźć w sklepach komputerowych. 
  • Czyszcząc płytę, należy zaczynać od środka, a następnie po linii prostej przesuwać szmatkę w kierunku krawędzi. 
  • Korzystanie z innych materiałów, na przykład papierowych ręczników czy t-shirta może spowodować podrapanie płyty i uniemożliwić jej prawidłowe odtwarzanie.

Czy problem dotyczy wielu płyt?

  • Spróbuj odtworzyć na konsoli PS4 inne płyty Blu-ray i DVD oraz płyty z grami, aby określić, czy problem wystąpi także w ich przypadku. 
  • Jeśli problem wystąpi tylko w przypadku jednej płyty, może ona być uszkodzona. 
  • Jeżeli problem będzie występował przy wszystkich płytach, może to oznaczać awarię konsoli PS4.

Nadal masz problemy? 

Jeśli nadal masz problemy, uruchom narzędzie diagnostyczne PlayStation Repairs, aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej