Zawieszenia z powodu zadłużenia na koncie PlayStation™Network

Zawieszenia z powodu zadłużenia na koncie PlayStation™Network

Jeżeli na Twoją formę płatności trafi obciążenie zwrotne za  zakup w PlayStation™Store, może to spowodować ograniczenie dostępu do PlayStation Network (PSN).

Jak może dojść do zawieszenia konta w PSN za zadłużenie?

Jeśli użytkownik podejrzewa, że obciążenie zwrotne to oszustwo lub przejęcie konta, zawiesimy konto lub konsolę, aby chronić je podczas badania tej sprawy. Jeśli nie istnieje zgodny z prawem powód dokonania obciążenia zwrotnego, konto pozostanie zawieszone do czasu, aż zadłużenie zostanie spłacone.

Jak odzyskać dostęp po zawieszeniu konta w PSN w efekcie jego zadłużenia

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z nami

Jak zapobiec zawieszeniu konta PlayStation Network za zadłużenie

Jeżeli nie rozpoznajesz jakiejś transakcji w PlayStation Store, skontaktuj się z nami, zanim ją wycofasz – dzięki temu unikniesz zawieszenia konta.

Aby zapobiec nieupoważnionym zakupom, zabezpiecz swoje konto, włączając opcję Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności w PlayStation Store. Jeśli jesteś menedżerem rodziny, możesz włączyć limity wydatków na kontach dzieci.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej