Zdjęcie zawieszenia konta w PSN spowodowanego zadłużeniem konta

Jak uzyskać zdjęcie zawieszenia konta w PSN spowodowanego zadłużeniem konta

Jeżeli z Twojej formy płatności zostanie wycofana opłata za zakup w PlayStation™Store, może to spowodować ograniczenie dostępu Twojego konta do PlayStation™Network (PSN).

Jak może dojść do zawieszenia konta w PSN za zadłużenie?

Wycofanie płatności lub odwrócenie płatności ma miejsce, gdy na Twoją prośbę instytucja finansowa anuluje istniejącą płatność. 

Takie wycofanie może wskazywać, że podejrzewasz oszustwo lub przejęcie konta, dlatego zawiesimy Twoje konto lub konsolę, aby chronić je podczas badania tej sprawy. Jeśli nie istnieje uzasadniony prawnie powód wycofania płatności (np. brak prawnych podstaw do dokonania zwrotu środków), Twoje konto pozostanie zawieszone do czasu, aż zadłużenie zostanie spłacone.

Potrzebujesz pomocy w przywróceniu dostępu do konta zawieszonego z powodu wycofania płatności?

Dostęp do swojego konta możesz odzyskać, spłacając należne saldo. Kliknij przycisk poniżej, aby wyświetlić formularz internetowy w celu uzyskania pomocy.

Dlaczego moje konto zostało zawieszone za wycofanie płatności?

Jeśli podczas próby wpisania się do PlayStation™Network zobaczysz kod błędu WS-37368-7, Twoje konto zostało zawieszone, ponieważ obsługująca Cię instytucja finansowa wycofała opłatę za co najmniej jeden zakup w PlayStation Network.

Jak zapobiec zawieszeniu konta PlayStation Network za zadłużenie

  • Sprawdź, czy Twoja instytucja finansowa nie wycofała opłat za żadne ważne zakupy lub subskrypcje w PlayStation Store.
  • Jeśli uważasz, że zakupy zostały dokonane bez Twojej zgody, przejrzyj przewodnik dotyczący nieautoryzowanych transakcji. 

  • Aby zapobiec nieautoryzowanym płatnościom, włącz w PlayStation Store opcję „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności”. 
  • Jeśli jesteś menedżerem lub opiekunem rodziny, możesz określić limity wydatków dla nieletnich członków rodziny.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej