Pobierz najnowszą aktualizację

Oprogramowanie systemowe PS Vita

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Funkcje dostępne w ramach aktualizacji

Aktualizacja oprogramowania systemowego 3.73

16/10/19 r. opublikowano aktualizację oprogramowania systemowego dla systemów PlayStation Vita i PlayStation TV. Można jej użyć do zaktualizowania oprogramowania systemu do wersji 3.73.

Zawsze należy aktualizować system do najnowszej wersji oprogramowania systemu. Aktualizując je, uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcji, poprawionej prostoty obsługi i wyższego poziomu zabezpieczeń.

Główne funkcje zmienione w wersji 3.73 oprogramowania systemowego

 • Ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia wydajność działania systemu.

Uwagi

 • Nie należy pobierać i instalować aktualizacji z wykorzystaniem danych innych niż te, które zostały oficjalnie udostępnione przez firmę Sony Interactive Entertainment w serwisie internetowym lub na karcie PS Vita. Nie należy pobierać i instalować aktualizacji z użyciem innych metod niż te, które zostały opisane w dokumentacji systemu lub na tej stronie internetowej. Jeśli aktualizacja zostanie dokonana przy użyciu danych z innego źródła, inną metodą lub w systemie PS Vita, który w jakikolwiek sposób został zmodyfikowany, system może nie działać poprawnie i zainstalowanie na nim oficjalnych danych aktualizacji może nie być możliwe. Może to także doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji systemu PS Vita i utrudnić korzystanie z usług gwarancyjnych i naprawczych zapewnianych przez firmę Sony Interactive Entertainment.
 • Nie należy wyłączać zasilania ani wyjmować karty pamięci podczas aktualizacji systemu PS Vita. Przerwanie procesu aktualizacji może spowodować awarię systemu.
 • Jeżeli poziom naładowania jest niski, rozpoczęcie aktualizacji może nie być możliwe.
 • W przypadku niektórych aplikacji lub treści należy zaktualizować oprogramowanie systemowe, aby móc uzyskać do nich dostęp.

Oprogramowanie systemowe

Aktualizacje oprogramowania systemu PS Vita i PS TV instalowane w Twoim systemie podlegają ograniczonej licencji udzielonej przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

 
 

Twoje opcje

Jak zaktualizować

Oprogramowanie systemu PS Vita i PS TV można zaktualizować w jeden ze sposobów opisanych poniżej.

System PS Vita

 • Aktualizacja przez sieć Wi-Fi

  Użyj sieci Wi-Fi w swoim systemie PS Vita, aby zaktualizować jego oprogramowanie przez Internet.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS Vita
  • Połączenie z Internetem (bezprzewodowe)

  Musisz skonfigurować ustawienia sieciowe swojego systemu PS Vita. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu PS Vita.

  Aby przeprowadzić aktualizację przez sieć Wi-Fi, wybierz kolejno (Ustawienia) > [Rozpocznij] > [Aktualizacja systemu] > [Aktualizuj poprzez sieć Wi-Fi]. Musisz znajdować się w miejscu, w którym możesz skorzystać z punktu dostępowego. System PS Vita automatycznie sprawdzi za pośrednictwem Internetu, czy w systemie znajduje się najnowsza wersja oprogramowania systemowego. Jeśli znajdzie plik z nowszą wersją oprogramowania, pobierze go do systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

  Nie można przeprowadzić aktualizacji z wykorzystaniem funkcji przesyłania danych w sieci komórkowej (3G).

 • Aktualizacja przez połączenie z systemem PS3

  Możesz skorzystać z funkcji sieciowych systemu PS3, aby zaktualizować system przez Internet.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS Vita
  • System PS3

  - Oprogramowanie systemowe musi być w wersji 4.00 lub nowszej.

  - Przygotuj połączenie z Internetem.

  Musisz skonfigurować ustawienia sieciowe systemu PS3. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi systemu PS3.

  1. Podłącz system PS Vita do systemu PS3 za pomocą kabla USB.
  2. Należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje i wybrać opcję (Użytkownik).
  3. W systemie PS Vita wybierz kolejno (Ustawienia) > [Rozpocznij] > [Aktualizacja systemu] > [Aktualizuj przez połączenie z systemem PS3].

  System PS Vita automatycznie sprawdzi za pośrednictwem Internetu, czy w systemie znajduje się najnowsza wersja oprogramowania systemowego. Jeśli znajdzie plik z nowszą wersją oprogramowania, pobierze go do systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

 • Aktualizacja przez połączenie z komputerem

  Skorzystaj z funkcji sieciowych komputera (Windows®/Mac), ab zaktualizować system przez Internet.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS Vita
  • Komputer (Windows®/Mac)

  - Połącz się z Internetem.

  - Pobierz i zainstaluj w komputerze program Content Manager Assistant for PlayStation.

  Jest on dostępny na stronie

  http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

  1. Upewnij się, że na komputerze jest uruchomiony program Content Manager Assistant.

   Windows:
   Poszukaj ikony programu Content Manager Assistant w obszarze powiadomień na pasku systemowym.

   Mac:
   Poszukaj ikony programu Content Manager Assistant na pasku menu.

  2. Podłącz system PS Vita do komputera za pomocą kabla USB.
  3. W systemie PS Vita wybierz kolejno (Ustawienia) > [Rozpocznij] > [Aktualizacja systemu] > [Aktualizuj przez połączenie z komputerem PC].

  System PS Vita automatycznie sprawdzi za pośrednictwem Internetu, czy w systemie znajduje się najnowsza wersja oprogramowania systemowego. Jeśli znajdzie plik z nowszą wersją oprogramowania, pobierze go do systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

 • Aktualizacja z wykorzystaniem karty PS Vita

  Użyj pliku aktualizacji, który znajdziesz na karcie PS Vita, aby zaktualizować oprogramowanie systemu.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS Vita/system PS TV
  • Kartę PS Vita z plikiem aktualizacji

  Gdy uruchomisz grę, która zawiera plik aktualizacji do późniejszej wersji, pojawi się ekran, który przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację.

System PS TV

 • Aktualizacja przez połączenie z Internetem

  Użyj funkcji sieciowych systemu PS TV, aby zaktualizować go przez Internet.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS TV
  • Połączenie z Internetem (przewodowe lub bezprzewodowe)

  Musisz skonfigurować ustawienia sieciowe swojego systemu PS TV. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu PS TV.

  Gdy wybierzesz (Ustawienia) > [Rozpocznij] > [Aktualizacja systemu], system PS TV automatycznie sprawdzi przez Internet, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania systemu. Jeśli znajdzie plik z nowszą wersją oprogramowania, pobierze go do systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

 • Aktualizacja z wykorzystaniem karty PS Vita

  Pobierz plik aktualizacji na komputer i zapisz go na dysku flash USB. Skopiuj zapisany plik do swojego systemu PS TV, aby go zaktualizować.

  W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS TV
  • Komputer (Windows/Mac)
   Musisz mieć połączenie z Internetem.
  • Dysk flash USB
   Wymagane jest 150 MB wolnego miejsca.
  1. Na dysku flash USB utwórz foldery, w których zapiszesz plik aktualizacji.
   Korzystając z komputera, utwórz na dysku flash USB folder o nazwie „PSVITA”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).
  2. Pobierz aktualizację, zapisując pliki w folderze „UPDATE” utworzonym w kroku 1.
   Zapisz plik pod nazwą „PSVUPDAT.PUP”.
   [POBIERZ TERAZ] Kliknij, aby rozpocząć pobieranie
  3. Całkowicie wyłącz system PS TV.
  4. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej siedem sekund przycisk zasilania w systemie PS TV, aby wyłączyć zasilanie.
   System uruchomi się w trybie awaryjnym.
  5. Za pomocą kabla USB podłącz kontroler, a następnie naciśnij przycisk PS.
  6. Wybierz [Aktualizuj oprogramowanie systemu] > [Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB].
  7. Podłącz do systemu PS TV dysk flash USB, na którym zapisany jest plik aktualizacji.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

  Jeśli system PS TV nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wprowadź nazwy folderów i nazwę pliku, korzystając ze znaków jednobajtowych pisanych wielkimi literami.