Updated 29 października 2018

Jak zarządzać przestrzeń dyskową systemu PS4

Dowiedz się, jak zarządzać przestrzenią dyskową systemu PS4 i zapisanymi danymi gier za pomocą dysku internetowego PS Plus, pamięci masowej systemu PS4 i urządzenia pamięci masowej USB.

Aby zarządzać danymi zapisanymi w PS4, otwórz [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji].

Jeśli chcesz mieć dostęp do danych aplikacji na dysku internetowym PS Plus za pomocą modułu uruchamiania zawartości lub [Biblioteki], zaznacz aplikację, naciśnij przycisk Options i wybierz opcję [Prześlij/Pobierz]. Korzystając z tego menu, możesz przesyłać i pobierać zapisane dane.

 
 

Jak zrobić miejsce na PS4, żeby móc zainstalować nową grę?

Gdy instalujesz nową grę, możesz zwolnić pamięć na kilka sposobów. Jeśli chcesz zainstalować grę na dysku systemu PS4, konieczne może być usunięcie niektórych aplikacji. Nie martw się, nie stracisz dostępu do żadnej z usuniętych gier – wystarczy ponownie pobrać aplikację z [Biblioteki].

 1. W module uruchamiania zawartości lub w [Bibliotece] zaznacz aplikację, którą chcesz usunąć.
 2. Naciśnij przycisk Options na kontrolerze DS4 > [Usuń}.
 3. Potwierdź. Aplikacja została usunięta.

Jeśli nie chcesz usuwać posiadanych gier z systemu PS4, możesz pobrać nową grę na zewnętrzny dysk twardy lub wymienić posiadany dysk twardy PS4 na większy. Aby poznać dokładniejsze instrukcje, wybierz poniżej odpowiedni poradnik.

 
 

Jak usunąć zapisane dane gier z PS4?

 1. Otwórz [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji]
 2. Wybierz Pamięć masową systemu, Dysk internetowy lub Urządzenie pamięci masowej USB > [Usuń].
 3. Wybierz grę i zaznacz pliki, które chcesz usunąć. Możesz też zaznaczyć opcję [Wybierz wszystkie].
 4. Wybierz [Usuń], a następnie [OK], aby potwierdzić swoją decyzję.

Jak przesłać zapisane dane gry na dysk internetowy PS Plus?

Możesz ręcznie przesłać zapisane dane gier z systemu PS4 na dysk internetowy PS Plus. Żeby skorzystać z tej funkcji, musisz się zarejestrować w PlayStation Plus.

 1. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] i wybierz [Prześlij na dysk internetowy].
 2. Wybierz grę lub aplikację.
 3. Zaznacz każdy plik z zapisanymi danymi, który chcesz przesłać, albo wybierz polecenie [Zaznacz wszystko], a następnie [Prześlij].

Pojawi się komunikat „Czy chcesz zastąpić zapisane dane2”, jeśli plik został już wcześniej przesłany na dysk internetowy. Data i godzina każdej wersji pozwoli Ci określić, który plik jest najnowszy. Wybierz [Tak], aby zastąpić wersję na dysku internetowym, lub [Nie], aby anulować przesyłanie.

 • Pobieranie z dysku internetowego

  1. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane na dysku internetowym] i wybierz [Pobierz do pamięci masowej systemu].
  2. Wybierz grę lub aplikację.
  3. Postaw znacznik obok każdego elementu danych, który chcesz pobrać, albo wybierz polecenie [Zaznacz wszystko], a następnie [Pobierz].

  Pojawi się komunikat „Czy chcesz zastąpić zapisane dane”, jeśli plik jest już zapisany w pamięci masowej systemu. Data i godzina każdej wersji pozwoli Ci określić, który plik jest najnowszy. Wybierz [Tak], aby zastąpić wersję w pamięci masowej systemu, lub [Nie], aby anulować przesyłanie.

Więcej informacji

 • Możesz też włączyć w systemie PS4 opcję Automatycznie prześlij zapisane dane gier PS4 na dysk internetowy.
 • Maksymalna pojemność dysku internetowego to 10 GB.
 • Postęp przesyłania możesz sprawdzić w menu [Powiadomienia] > [Przesłane].
 • Aby pobrać zapisane dane gry, gra musi być zainstalowana w systemie PS4 lub na podłączonym dysku twardym.
 
 

Jak skopiować zapisane dane gry z PS4 na urządzenie pamięci masowej USB

Możesz skopiować zapisane dane gry na urządzenie pamięci masowej USB podłączone do systemu PS4. Zapisane dane, które skopiujesz, mogą posłużyć jaki kopia zapasowa. Możesz skopiować zapisane dane z urządzenia pamięci masowej USB do innego systemu PS4 i kontynuować na nim grę. Pamiętaj, że musisz się zalogować do PlayStation Network, żeby korzystać z tej funkcji. 

 1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu PS4.
 2. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB].
 3. Wybierz grę.
 4. Zaznacz dane, które chcesz skopiować, albo [Wybierz wszystkie] i [Kopiuj].

Pojawi się komunikat „Czy chcesz zastąpić zapisane dane”, jeśli przesyłany przez Ciebie plik jest już zapisany na urządzeniu pamięci masowej USB. Data i godzina każdej wersji pozwoli Ci określić, który plik jest najnowszy. Wybierz [Tak], żeby zastąpić wersję na urządzeniu USB. Wybierz [Nie], żeby anulować przesyłanie.

 • Pobieranie z urządzenia pamięci masowej USB

  1. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB] i wybierz [Skopiuj do pamięci masowej systemu].
  2. Wybierz grę lub aplikację.
  3. Postaw znacznik obok każdego elementu danych, który chcesz pobrać, albo wybierz polecenie [Zaznacz wszystko], a następnie [Pobierz].

  Pojawi się komunikat „Czy chcesz zastąpić zapisane dane”, jeśli plik jest już zapisany w pamięci masowej systemu. Data i godzina każdej wersji pozwoli Ci określić, który plik jest najnowszy. Wybierz [Tak], aby zastąpić wersję w pamięci masowej systemu, lub [Nie], aby anulować przesyłanie.