Updated 30 maja 2017

PS VR: skrócona instrukcja

Jak rozpocząć korzystanie z gogli PlayStation VR.

 
 

Co jest potrzebne, aby rozpocząć?

W sytuacji, gdy zakupiono nowy system PS4 z goglami PlayStation VR (PS VR), skonfiguruj najpierw system PS4, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wyłącz system, zanim rozpoczniesz konfigurację gogli PS VR. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika systemu PlayStation 4.

Sprawdź, czy masz wszystkie elementy gogli PlayStation VR (PS VR):

 • Jak połączyć wszystkie elementy

  Przed rozpoczęciem upewnij się, że system PS4 i telewizor są wyłączone.

  1. Podłącz moduł procesora do telewizora za pomocą przewodu HDMI znajdującego się w zestawie z systemem PS4. Jeśli system PS4 jest podłączony do telewizora, odłącz przewód HDMI od systemu PS4 i podłącz go do modułu procesora.
  vr-setup-01-ps4-image-eu-23aug16
  1. Podłącz kamerę PS Camera do systemu PS4. Idealna wysokość kamery to 1,4 m od podłogi. Więcej informacji o konfiguracji kamery PlayStation Camera można znaleźć tutaj.
  1. Podłącz przewód HDMI (1) do gniazda z tyłu systemu PS4 oraz do modułu procesora. Jeśli masz inny przewód HDMI, sprawdź jego opakowanie, aby upewnić się, że obsługuje co najmniej HDMI w wersji 1.4.
  1. Podłącz przewód USB (2) do portu z tyłu modułu procesora oraz do portu z przodu systemu PS4.
  vr-setup-04-ps4-image-eu-23aug16
  1. Podłącz jeden koniec kabla zasilania sieciowego do zasilacza prądu zmiennego (3), a drugi koniec do gniazdka elektrycznego.
  vr-setup-05-ps4-image-eu-23aug16
  1. Przesuń w tył pokrywkę złącza modułu procesora i podłącz kabel połączeniowy gogli VR (4).
  vr-setup-06-ps4-image-eu-23aug16
  1. Podłącz gogle VR (5) do kabla połączeniowego gogli VR (4).
  vr-setup-07-ps4-image-eu-23aug16
  1. Włącz telewizor i uruchom system PS4 za pomocą kontrolera DualShock 4.
  2. Naciśnij przycisk zasilania na pilocie na przewodzie kabla połączeniowego gogli VR (4).
  3. Na tym etapie może zostać wyświetlony monit z prośbą o zaktualizowanie oprogramowania urządzenia PlayStation VR.
  4. Teraz możesz rozpocząć konfigurację. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, Czynności te przedstawione są także poniżej:
 • Konfiguracja gogli i kamery

  Wiemy, że nie możesz doczekać się grania, jednak bardzo ważne jest, aby poświecić trochę czasu na konfigurację w celu uzyskania najlepszych wrażeń podczas gry.

  Konfiguracja kamery

  1. Ustaw kamerę PS Camera na wysokości około 1,4 m oraz w odległości około 2 m od miejsca, w którym będziesz siedzieć lub stać.
  2. W telewizorze widoczny będzie obraz, jaki obejmuje kamera PS Camera. Skieruj kamerę tak, aby nie obejmowała powierzchni, na której się znajduje.
  3. Ustaw się w miejscu, w którym będziesz grać z goglami PS VR w taki sposób, aby na środku ekranu był widoczny kontroler DualShock 4 (DS4), kontrolery celownicze PS VR lub kontrolery ruchu PS Move. To ważne, ponieważ kamera PS Camera musi zlokalizować kontrolery w odpowiednich miejscach w otoczeniu VR.
  4. Jeśli gracz i kontrolery nie będą się znajdować na środku ekranu w momencie wybrania opcji „Dalej” lub w miejscu gry będzie się znajdować więcej osób, być może konieczne będzie powtórzenie czynności z punktu 3.
  5. Jeśli nadal masz problemy z konfiguracją kamery, może to wynikać ze zbyt jasnego oświetlenia w pomieszczeniu. Dowiedz się, jak skonfigurować pomieszczenie, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty i spróbuj ponownie.

  Aby ponownie skonfigurować kamerę PS Camera, w systemie PS4 wybierz kolejno [Ustawienia] > [Urządzenia] > [PlayStation VR] > [Wyreguluj PlayStation Camera].

  Konfiguracja gogli

  ps-vr-headset-01-ps4-pl-30sep16

   

  To już prawie koniec! Następnie zadbaj o to, aby gogle były jak najbardziej wygodne. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi tutaj instrukcjami lub wybierz kolejno  [Ustawienia] > [Urządzenia] > [PlayStation VR].

  1. Włącz gogle (I).
  2. Jeśli korzystasz ze słuchawek dousznych, załóż je (pamiętając, aby lewa i prawa słuchawka znajdowały się w odpowiednich uszach) i podłącz je do gniazda słuchawek stereo (H). Należy uważać na głośność w grze, aby dźwięk nie były zbyt głośny (K i L). Uwaga: słuchawki douszne i nauszne Bluetooth nie są zgodne z goglami PS VR — należy używać przewodowych słuchawek dousznych lub nausznych.
  3. Przed pierwszym założeniem gogli zdejmij plastikowe osłony z obiektywów.
  4. Przytrzymaj gogle za opaskę (A), nie za wizjer (to element z niebieskimi kontrolkami), naciśnij przycisk odblokowywania opaski (E) i pociągnij przednią część do przodu.
  5. Załóż gogle na głowę i zwolnij przycisk odblokowywania opaski.
  6. Dopasuj opaskę za pomocą pokrętła regulacji (D), aby nie była zbyt luźna, jednak nie za mocno, aby nie uciskała.
  7. Wyreguluj pozycję wizjera, delikatnie trzymając za krawędzie i poruszając nim, aż będzie się znajdował w wygodnym położeniu, a obraz będzie najostrzejszy, jak to możliwe.
  8. Jeśli korzystasz ze słuchawek nausznych, załóż je (pamiętając, aby lewa i prawa słuchawka znajdowały się w odpowiednich uszach) i podłącz je do gniazda słuchawek stereo (H). Należy uważać na głośność, aby dźwięk nie były zbyt głośny (K i L). Uwaga: słuchawki douszne i nauszne Bluetooth nie są zgodne z goglami PS VR — należy używać przewodowych słuchawek dousznych lub nausznych.
  9. Aby zdjąć gogle, naciśnij przycisk odblokowywania opaski (E) i rozsuń opaskę (A).
  10. Podnieś gogle za opaskę.

  Te instrukcje można znaleźć również w systemie PS4, wybierając kolejno [Ustawienia] > [Urządzenia] > [PlayStation VR] > [Zobacz, jak założyć gogle VR].

  Noszenie okularów z goglami VR

  Możesz założyć gogli nawet jeśli korzystasz z okularów: wystarczy uważnie wyregulować pozycję wizjera. Jeśli Twoje okulary dotykają obiektywy istnieje możliwość, że okulary lub/i gogle VR mogą zostać uszkodzone. Nie przyciskaj wizjera nadmiernie do wewnątrz ani nie pociągaj zbytnio  na zewnątrz.

  Jeśli otoczenie VR jest nieostre lub rozmyte, gdy masz założone okulary, zdejmij je i przed rozpoczęciem gry spróbuj wyregulować pozycję wizjera. Spróbuj grać w okularach i bez nich, aby się przekonać, która opcja najlepiej się sprawdza.

Masz problemy?

Wybierz problem, który występuje, by uzyskać więcej pomocy.