Updated 15 grudnia 2015

Kontrola rodzicielska konta podrzędnego - PlayStation 3

 
 

W ramach każdego konta głównego można utworzyć do 6 powiązanych z nim kont podrzędnych dla użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat. Konto główne może ograniczyć dostęp kont podrzędnych do wielu funkcji PlayStation Network. Z uwagi na to, że te ustawienia wprowadza się na koncie, a nie w systemie PlayStation, po ich wprowadzeniu będą one automatycznie stosowane na każdym urządzeniu, za którego pomocą właściciel konta podrzędnego będzie się łączył z PlayStation Network.

Tych ustawień nie można zmienić z poziomu konta podrzędnego, więc jeżeli ograniczysz dostęp konta podrzędnego do PlayStation Network, to zostanie to zmienione tylko wtedy, kiedy Ty tak postanowisz. Należy jednak pamiętać, że konta główne nie mogą ograniczyć wiadomości tekstowych.

Ustawianie kontroli rodzicielskiej

  1. Przejdz do [Uzytkoicy] i wybierz [Uzytkownik lokalny] dla konta glównego, a nastepnie wybierz opcje [PlayStation Network] > [Wpisz sie] > [Zarzadzanie kontem] i nacisnij (przycisk X). Jesli w systemie nie ma uzytkownika lokalnego dla konta glównego, utwórz je, wybierajac [Utwórz nowego uzytkownika].
  2. Przejdz do [Zarzadzanie kontem podrzednym], wybierz opcje [Kontrola rodzicielska] i nacisnij (przycisk X).
  3. Podaj haslo.
  4. W menu rozwijanym wybierz identyfikator logowania konta podrzednego, które chcesz edytowac.
  5. Korzystajac z menu rozwijanego, wybierz zadany „Limit wydatków”, wybierz „Zezwalaj” lub „Zablokuj” w menu „Czat”, a nastepnie wybierz opcje „Potwierdz”.
  6. Zobaczysz komunikat potwierdzajacy, ze aktualizacja zostala zakonczona.