Updated 10 lutego 2017

Odtwarzacz multimedialny w PlayStation 4 — komunikaty o błędach

W tym artykule wyjaśniamy, co należy zrobić, jeśli podczas próby uzyskania dostępu do odtwarzacza multimedialnego lub odtworzenia na nim jakiegoś pliku pojawia się komunikat o błędzie.

 
 

Brak multimediów do odtworzenia

Folder, który próbujesz otworzyć, jest pusty albo nie zawiera żadnych plików multimedialnych, które można odtworzyć. Sprawdź, czy próbujesz uzyskać dostęp do jednego z rodzajów plików obsługiwanych przez odtwarzacz multimedialny.

Nie można odtworzyć dźwięku. Format audio nie jest obsługiwany.

Dźwięk w pliku wideo nie jest obsługiwany. Sprawdź, czy kodek Twojego filmu jest obsługiwany przez odtwarzacz multimedialny.

Nie można uzyskać dostępu do serwera multimediów. Nie zezwala on na dostęp z tego PS4. Sprawdź ustawienia serwera multimediów.

Twój serwer DLNA ma ochronę dostępu. Zmień ustawienia serwera multimediów DLNA w taki sposób, by system PlayStation 4 miał do niego dostęp.

Nie można odtworzyć multimediów.

Wystąpił problem z plikiem, do którego próbujesz uzyskać dostęp lub który próbujesz odtworzyć. Powód zależy od pliku:

  • Jeżeli próbujesz odtworzyć film, sprawdź, czy rodzaj pliku i kodek filmu są obsługiwane.
  • Jeżeli próbujesz obejrzeć zdjęcie, sprawdź, czy plik jest mniejszy niż 40 megapikseli lub 30 MB.
  • Jeżeli błąd występuje podczas odtwarzania filmu lub dźwięku, uruchom ponownie system PlayStation 4. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze i wybierz [Opcje zasilania] > [Uruchom ponownie PS4].