Updated 11 stycznia 2019

Korzystanie z kontrolera DS4 i zmiana jego ustawień

Dowiedz się, w jaki sposób parować i ładować kontroler DUALSHOCK4 (DS4), a także jak zmienić jego ustawienia.

 
 

Jeśli masz problemy z kontrolerem DUALSHOCK 4, zajrzyj do poradnika rozwiązywania problemów:

 
 

Jak sparować kontroler DS4

 • Podłącz kontroler DS4 do systemu PlayStation 4 za pomocą przewodu USB i naciśnij przycisk PS.

Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do użytkownika zostanie przypisany kolor, a pasek świetlny kontrolera zaświeci tym kolorem. Kolory są przypisywane w zależności od kolejności, w jakiej użytkownicy naciskają przyciski PS.

Ładowanie kontrolera DUALSHOCK 4

Po podłączeniu kontrolera DS4 do systemu PS4, który jest włączony lub w trybie spoczynku, akumulator kontrolera zacznie się ładować. Aby sprawdzić poziom naładowania kontrolera, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS przez co najmniej 1 sekundę.

W trybie gotowości pasek świetlny kontrolera DS4 miga powoli na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania pasek świetlny wyłączy się. Ładowanie całkowicie rozładowanego kontrolera trwa około 2 godzin.

Ustawienia ładowania DS4

Systemy PS4 nie ładują kontrolerów DS4, gdy są wyłączone. Jeśli chcesz, aby kontrolery DS4 były ładowane, gdy nie używasz systemu PS4, zmień ustawienia oszczędzania energii i pozostaw system PS4 w trybie spoczynku.

 1. Otwórz [Ustawienia] > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku] > [Zasilaj porty USB]
 2. Wybierz opcję [Zawsze] lub [3 godziny].

Ustawienia dźwięku kontrolera DS4

Jeśli słuchawki są podłączone do gniazda słuchawkowego 3,5 mm w kontrolerze DUALSHOCK 4, ale nie słychać dźwięku albo jest on bardzo słaby, sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest wciśnięta do końca. Odłącz, a następnie ponownie podłącz wtyczkę słuchawek do gniazda DS4.

Aby przekierować wszystkie wyjścia audio do słuchawek:

 1. Otwórz [Ustawienia] > [Urządzenia] > [Urządzenia audio].
 2. Wybierz opcję Wyjście na słuchawki > [Wszystkie dźwięki].
 3. Zaznacz opcję Kontrola głośności (słuchawki) i naciśnij przycisk w prawo, żeby zwiększyć głośność dźwięku na kontrolerze.

Jeśli opcja Wyjście na słuchawki jest nieaktywna, oznacza to, że słuchawki nie są wykrywane przez kontroler i konieczne może być ich prawidłowe podłączenie.

Ustawienia wibracji kontrolera DS4

Jeśli kontroler DUALSHOCK®4 nie wibruje tak, jak powinien, może być wyłączona funkcja wibracji kontrolera. Aby ją włączyć:

 1. Otwórz [Ustawienia] > [Urządzenia] > [Kontrolery] > [Włącz wibracje].
 2. Jeśli nadal występują problemy z kontrolerem, spróbuj go zresetować.
 
 

Jakie są przyciski na kontrolerze DUALSHOCK 4?

 • Rodzaje przycisków na kontrolerze DS4

  Przód

  A

  Przyciski kierunku

  B

  Przycisk SHARE

  C

  Panel dotykowy/przycisk panelu dotykowego
  Panel dotykowy działa
  po jego naciśnięciu.

  D

  Głośnik

  E

  Przycisk OPTIONS

  F

    przycisk / przycisk /przycisk /przycisk

  G

  Prawy drążek/przycisk R3 Przycisk R3
  działa po naciśnięciu drążka.

  H

  Przycisk PS

  I

  Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

  J

  Port rozszerzeń

  K

  Lewy drążek/przycisk L3 Przycisk L3
  działa po naciśnięciu drążka.
  Góra

  A

  Przycisk R1

  B

  Przycisk R2

  C

  Pasek świetlny

  D

  Przycisk L1

  E

  Przycisk L2

  F

  Port USB
 • Funkcje przycisków DS4

  Przycisk PS Służy do włączenia systemu PS4 (gdy system PS4 jest wyłączony lub znajduje się w trybie czuwania).Powoduje wyświetlenie ekranu głównego (gdy system PS4 jest włączony).
  Przycisk PS (dwukrotne naciśnięcie)

  Powoduje przełączenie pomiędzy używanymi aplikacjami.

  Przycisk PS (długie naciśnięcie)

  Służy do zamykania aplikacji, wylogowania lub wyłączania systemu PS4. Czynności, które można wykonać zostają wyświetlone na ekranie. Dostępne opcje są różne w zależności od używanej aplikacji.

  Przyciski kierunkowe/Lewy drążek

  Służą do wyboru danego elementu.

  przycisk

  Służy do potwierdzenia wyboru elementu.

  przycisk

  Służy do anulowania czynności.

  Przycisk SHARE

  Służy do wyświetlenia menu funkcji udostępniania. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule pt. „Informacje o funkcji udostępniania

  Przycisk OPCJE

  Służy do wyświetlenia opcji.

 • Funkcje panelu dotykowego DS4

  Dotknięcie

  Krótkie dotknięcie panelu dotykowego.

  Dwukrotne dotknięcie

  Szybkie dwukrotne dotknięcie.

  Przeciągnięcie

  Przeciągnięcie palcem po panelu dotykowym, a następnie podniesienie palca.

  Szybki ruch palcem

  Dotknięcie panelu dotykowego oraz zdecydowany i szybki ruch palcem poza panel dotykowy.

  Przesunięcie

  Szybkie przesunięcie palca po paneli dotykowym oraz zdecydowany ruch palce poza panel dotykowy.

  Dotknięcie i przytrzymanie

  Dotknięcie bez oderwania palca od panelu dotykowego.

  Uszczypnięcie do wewnątrz oraz uszczypnięcie na zewnątrz

  Umieszczenie 2 palców na panelu dotykowym oraz zbliżenie ich do siebie lub oddalenie ich od siebie.

  Kliknięcie

  Naciśnięcie przycisku panelu dotykowego.

  Podwójne kliknięcie

  Szybkie, dwukrotne naciśnięcie przycisku panelu dotykowego.