Updated 10 lutego 2017

Korzystanie z kontrolera DUALSHOCK 4

Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu korzystania z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 4 na Twoim systemie PlayStation 4.

 
 

Jakie przyciski posiada DUALSHOCK 4?

Przód

A

Przyciski kierunkowe

B

Przycisk SHARE

C

Panel dotykowy/Przycisk panelu dotykowego
Panel dotykowy działa po jego dotknięciu.

D

Głośnik

E

Przycisk OPCJE

F

  przycisk / przycisk / przycisk / przycisk

G

Prawy drążek/Przycisk R3
Przycisk R3 działa po naciśnięciu drążka.

H

Przycisk PS

I

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

J

Port rozszerzeń

K

Lewy drążek/Przycisk L3
Przycisk L3 działa po naciśnięciu drążka.
Góra

A

Przycisk R1

B

R2 Przycisk

C

Pasek świetlny

D

L1 Przycisk

E

L2 Przycisk

F

Port USB

Jaki jest proces rejestracji (parowania) kontrolera?

Jeśli korzystasz z kontrolera po raz pierwszy lub zamierzasz użyć go z innym systemem PS4™,należy najpierw wykonać proces rejestracji (parowania). Podłącz kontroler do systemu PS4 za pomocą przewodu USB. W tym czasie system PS4 musi być włączony.

  • Jeśli chcesz korzystać z 2 lub większej liczby kontrolerów, proces rejestracji należy przeprowadzić dla każdego kontrolera z osobna.

Jak naładować DUALSHOCK 4?

Po podłączeniu kontrolera za pomocą przewodu USB do systemu PlayStation 4, który jest włączony albo znajduje się w trybie czuwania, rozpoczyna się ładowanie baterii. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PS przez co najmniej 1 sekundę można na ekranie sprawdzić poziom naładowania baterii.

Aby umożliwić ładowanie baterii w trybie czuwania, należy zaznaczyć pole wyboru opcji (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie czuwania] > [Zasilaj z portów USB].

W trybie czuwania, pasek świetlny powoli miga w kolorze pomarańczowym. Po zakończeniu ładowania pasek świetlny wyłącza się.

Informacje dodatkowe

  • Ładowanie rozładowanej baterii kontrolera zajmuje około 2 godziny.
  • Jeśli kontroler nie jest użytkowany przez dłuższy okres czasu, należy go całkowicie naładować przynajmniej raz w roku, w celu utrzymania jego prawidłowego działania.
  • Czas działania baterii zależy od sposobu użytkowania kontrolera oraz środowiska, w którym kontroler jest używany i przechowywany.

Jakie są podstawowe funkcje przycisków?

Przycisk PS Służy do włączenia systemu PS4 (gdy system PS4 jest wyłączony lub znajduje się w trybie czuwania).Powoduje wyświetlenie ekranu głównego (gdy system PS4 jest włączony).
Przycisk PS (dwukrotne naciśnięcie)

Powoduje przełączenie pomiędzy używanymi aplikacjami.

Przycisk PS (długie naciśnięcie)

Służy do zamykania aplikacji, wylogowania lub wyłączania systemu PS4. Czynności, które można wykonać zostają wyświetlone na ekranie. Dostępne opcje są różne w zależności od używanej aplikacji.

Przyciski kierunkowe/Lewy drążek

Służą do wyboru danego elementu.

przycisk

Służy do potwierdzenia wyboru elementu.

przycisk

Służy do anulowania czynności.

Przycisk SHARE

Służy do wyświetlenia menu funkcji udostępniania. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule pt. „Informacje o funkcji udostępniania

Przycisk OPCJE

Służy do wyświetlenia opcji.

Jakie są podstawowe operacje dotykowe?

Dotknięcie

Krótkie dotknięcie panelu dotykowego.

Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie.

Przeciągnięcie

Przeciągnięcie palcem po panelu dotykowym, a następnie podniesienie palca.

Szybki ruch palcem

Dotknięcie panelu dotykowego oraz zdecydowany i szybki ruch palcem poza panel dotykowy.

Przesunięcie

Szybkie przesunięcie palca po paneli dotykowym oraz zdecydowany ruch palce poza panel dotykowy.

Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknięcie bez oderwania palca od panelu dotykowego.

Uszczypnięcie do wewnątrz oraz uszczypnięcie na zewnątrz

Umieszczenie 2 palców na panelu dotykowym oraz zbliżenie ich do siebie lub oddalenie ich od siebie.

Kliknięcie

Naciśnięcie przycisku panelu dotykowego.

Podwójne kliknięcie

Szybkie, dwukrotne naciśnięcie przycisku panelu dotykowego.

Jak zmienić ustawienia?

Istnieje możliwość zmiany działania funkcji wibracji i głośności głośnika kontrolera. W tym celu wybierz opcję (Ustawienia) na ekranie Funkcje a następnie wybierz opcje [Akcesoria] > [Kontrolery].

Informacje dodatkowe

  • W zależności od gry lub aplikacji, dźwięk, na przykład dźwięk rozmowy lub efektów dźwiękowych, może być emitowany przez głośnik kontrolera.
  • Głośność dźwięku emitowanego przez głośnik można wyregulować poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku PS przez co najmniej 1 sekundę a następnie wybranie opcji [Dostosuj urządzenia] na wyświetlonym ekranie.

Jak rozwiązać doznane problemy z DUALSHOCK 4?

Jeśli nadal masz problemy z Twoim kontrolerem DUALSHOCK 4, możesz uzyskać dodatkowe wsparcie za pomocą naszej Internetowej Platformie Serwisowej.