Få siste oppdatering

PS Vita-systemprogramvare

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Oppdaterte funksjoner

Systemprogramvareoppdatering 3.73

En oppdatering av systemprogramvaren til PlayStation Vita-systemene og PlayStation TV-systemene ble utgitt 16/10/19. Du kan bruke denne til å oppdatere systemprogramvaren til versjon 3.73.

Oppdater alltid systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Ved å oppdatere kan du glede deg over nye funksjoner, forbedret bruk og forbedret sikkerhet.

Hovedfunksjoner i versjon 3.73 av systemprogramvaren

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer kvaliteten på systemets ytelse.

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen du får oppgitt av Sony Interactive Entertainment online eller på et PS Vita-kort. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i systemdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på et PS Vita-system som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at PS Vita-systemet ikke fungerer riktig eller at det ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre PS Vita-systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 • Ikke slå av eller ta ut minnekortet på PS Vita-systemet under oppdateringsprosessen. En forstyrrelse av oppdateringen kan føre til systemfeil.
 • Det kan hende at det ikke er mulig å starte oppdateringen hvis batterinivået er lavt.
 • Det kan hende at enkelte program eller noe innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren først.

Systemprogramvare

Oppdateringene i systemprogramvaren til PS Vita og PS TV som er installert på systemet, er underlagt en begrenset lisens fra Sony Interactive Entertainment Inc. Gå til http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ for å få mer informasjon.

 
 

Alternativer

Slik oppdaterer du

Du kan oppdatere systemprogramvaren til PS Vita og PS TV ved å bruke metodene nedenfor.

PS Vita-system

 • Oppdatere med Wi-Fi

  Bruk Wi-Fi-funksjonen på PS Vita-systemet til å oppdatere systemet via Internett.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS Vita-system
  • Internett-tilkobling (trådløs).

  Du må konfigurere PS Vita-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i PS Vita-systemets brukerhåndbok.

  Hvis du vil utføre en oppdatering med Wi-Fi, går du til (Innstillinger) > [Start] > [Systemoppdatering] > [Oppdater ved bruk av Wi-Fi] på et sted som har et tilgangspunkt du kan bruke. PS Vita-systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

  Du kan ikke utføre en oppdatering med dataoverføring via et mobilt nettverk (3G).

 • Oppdatere ved å koble til et PS3-system

  Bruk nettverksfunksjonen på et PS3-system til å oppdatere systemet via Internett.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS Vita-system
  • PS3-system

  – Systemprogramvaren må være versjon 4.00 eller nyere.

  – Gjør klar en tilkobling til Internett.

  Du må konfigurere PS3-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i PS3-systemets brukerhåndbok.

  1. Koble sammen PS Vita-systemet og PS3-systemet med en USB-kabel.
  2. Alle åpne programmer må være lukket, og (Bruker) må være valgt.
  3. På PS Vita-systemet går du til (Innstillinger) > [Start] > [Systemoppdatering] > [Oppdater ved å koble til et PS3™-system].

  PS Vita-systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

 • Oppdatere ved å koble til en PC

  Bruk datamaskinens nettverksfunksjon (Windows®/Mac) til å oppdatere systemet via Internett.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS Vita-system
  • Datamaskin (Windows®/Mac)

  – Koble den til Internett.

  – Last ned og installer Innholdsadministrator-assistent for PlayStation® på datamaskinen.

  Du kan laste ned programmet fra følgende nettsted:

  http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

  1. Kontroller at Innholdsadministrator-assistent kjører på datamaskinen.

   Windows:
   Se etter Innholdsadministrator-assistent-ikonet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen.

   Mac:
   Se etter Innholdsadministrator-assistent-ikonet på menylinjen.

  2. Koble sammen PS Vita-systemet og datamaskinen med en USB-kabel.
  3. På PS Vita-systemet går du til (Innstillinger) > [Start] > [Systemoppdatering] > [Oppdater ved å koble til en PC].

  ‎PS Vita-systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

 • Oppdatere med et PS Vita-kort

  Bruk en oppdateringsfil på et PS Vita-kort til å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS Vita-system / PS TV-system
  • Et PS Vita-kort som inneholder en oppdateringsfil

  Når du spiller et spill som inneholder en oppdateringsfil for en nyere versjon, vises et skjermbilde som veileder deg gjennom oppdateringsprosessen. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

PS TV-system

 • Oppdatere ved å koble til Internett

  Bruk nettverksfunksjonen på et PS TV-system til å oppdatere systemet via Internett.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS TV-system
  • Internett-tilkobling (kablet eller trådløs)

  Du må konfigurere PS TV-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i PS TV-systemets brukerhåndbok.

  Når du velger (Innstillinger) > [Start] > [Systemoppdatering], sjekker automatisk PS TV-systemet på Internett om du har den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

 • Oppdatere med et PS Vita-kort

  Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen, og lagre den deretter på en USB-flashstasjon. Kopier den lagrede filen til PS TV-systemet for å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS TV-system
  • Datamaskin (Windows/Mac)
   Du må koble til Internett
  • USB-flashstasjon
   Det må være 150 MB med ledig plass.
  1. På USB-flashstasjonen oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.
   Ved hjelp av en datamaskin kan du opprette en mappe som heter PSVITA på USB-flashstasjonen. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.
  2. Last ned oppdateringsfilen, og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.
   Lagre filen med filnavnet PSVUPDAT.PUP.
   [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen.
  3. Slå av strømmen til PS TV-systemet.
  4. Trykk på og hold nede av/på-knappen på PS TV-systemet i minst sju sekunder for å slå på strømmen.
   Systemet starter opp i sikkerhetsmodus.
  5. Koble til en kontroller ved hjelp av en USB-kabel, og trykk deretter på PS-knappen.
  6. Velg [Oppdater systemprogramvaren] > [Oppdater fra USB-lagringsenhet].
  7. Koble USB-flashstasjonen som oppdateringsfilen er lagret på, til PS TV-systemet.

  Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

  Hvis PS TV-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.