Updated 4. april 2017

Administrere lagrede spilldata i PS4-systemlagringen

Se hvordan du kan utnytte plassen på harddiskstasjonen ved å fjerne og laste opp spillagringer.

 
 

For å administrere lagrede PS4-data kan du gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring]. Derfra får du tre alternativer:

Last opp til online-lagring

Du kan manuelt laste opp lagrede spilldata fra et PS4-system til online-lagringen på PlayStation Network-kontoen. Opplastede spilldata kan lastes ned og fortsettes på ved en annen anledning. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på PlayStation Plus.

Sik fungerer det:

 1. Gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring], og velg [Last opp til online-lagring].
 1. Velg et spill eller program.
 1. Merk av ved siden av de lagrede spilldataene du ønsker å laste opp, eller velg [Velg alle]. Deretter velger du [Last opp].
 1. Dersom filen du laster opp allerede ligger i online-lagringen, vil spørsmålet "Vil du overskrive disse lagrede dataene?" vises. Hvis dette skjer, kan du se på datoen og klokkeslettet som vises på systemlagringen eller online-lagringen for å finne ut hvilken fil som ble lagret sist. Velg [Ja] for å erstatte versjonen i online-lagringen. Velg [Nei] for å avbryte opplastningen.

Mer informasjon

 • Du kan konfigurere PS4-systemet til automatisk opplastning av lagrede spilldata fra PS4 til online-lagringen.
 • Den maksimale lagringskapasiteten som kan brukes ved online-lagring, er 10 GB.
 • Du kan se fremdriften for opplastinger under [Varslinger] > [Opplastinger].
 • Du kan også trykke på [Alternativer] på tittelen fra innholdsområdet for å gå til [Laste opp/ned lagret data].
 • For å laste ned spillageringer må spillet være installert på PS4 eller den utvidede harddiskstasjonen.

Kopier til en USB-lagringsenhet

Du kan kopiere lagrede data til en USB-lagringsenhet som er koblet til PS4-systemet. De lagrede dataene du kopierer, kan brukes som sikkerhetskopieringer, og du kan overføre lagrede data på USB-enheten til en annen PS4 og fortsette videre på et spill. Merk at du må være logget på PlayStation Network for å bruke denne funksjonen. 

 1. Koble en USB-lagringsenhet til PS4-systemet.
 2. Gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Kopier til USB-lagringsenhet].
 1. Velg et spill.
 1. Merk av ved siden av dataene du ønsker å kopiere, eller velg [Velg alle]. Deretter velger du [Kopier].
 1. Dersom filen du kopierte allerede ligger på USB-lagringsenheten, vil spørsmålet "Vil du overskrive disse lagrede dataene?" vises. Hvis dette skjer, kan du se på datoen og klokkeslettet som vises på systemlagringen eller USB-lagringen for å finne ut hvilken fil som ble lagret sist. Velg [Ja] for å erstatte versjonen på USB-lagringsenheten. Velg [Nei] for å avbryte kopieringen.

Slette lagrede spilldata

Dette gjør at du kan slette lagrede data på PlayStation 4.

 1. Gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Slett].
 1. Velg et spill.
 1. Merk av ved siden av dataene du ønsker å slette, eller velg [Velg alle].
 1. Velg [Slett] og deretter [OK] for å bekrefte valget ditt.