Updated 29. oktober 2018

Slik administrerer du lagringsplass på PS4

Finn ut hvordan du administrerer lagringsplass og spilldata på PS4 med PS Plus-onlinelagring, PS4-systemlagring og USB-lagring.

For å administrere lagrede PS4-spilldata kan du gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program].

Hvis du vil ha tilgang til et programs PS Plus-online-lagring fra innholdsoppstarten eller [Bibliotek], kan du markere programmet, trykke på Alternativer og velge [Last opp / Last ned]. Fra denne menyen kan du laste opp eller laste ned de lagrede dataene.

 
 

Hvordan får jeg plass på PS4 til å installere et nytt spill?

Det er flere måter å frigjøre plass på når du skal installere et nytt spill. Hvis du vil installere spillet til systemlagringen til PS4, kan det hende du må slette noen programmer. Du kommer ikke til å miste tilgang til slettede spill – du kan laste ned programmet på nytt fra [Bibliotek] når du vil.

 1. Marker programmet du vil slette i innholdsoppstarten eller [Bibliotek].
 2. Trykk på Options-knappen på DS4-kontrolleren > [Slett}.
 3. Bekreft. Programmet er nå slettet.

Hvis du ikke vil slette eksisterende spill fra systemlagringen til PS4, kan du laste ned det nye spillet med en ekstern harddisk eller oppgradere den eksisterende PS4-harddisken. Velg den riktige veiledningen nedenfor for å få ytterligere instruksjoner.

 
 

Hvordan sletter jeg lagret spilldata fra PS4?

 1. Gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program].
 2. Velg enten systemlagring, online-lagring eller USB-lagring > [Slett]
 3. Velg et spill og merk av ved siden av filene du ønsker å slette, eller velg [Velg alle].
 4. Velg [Slett] og deretter [OK] for å bekrefte valget ditt.

Hvordan laster jeg opp en spillagring til PS Plus-online-lagring?

Du kan manuelt laste opp lagrede spilldata fra et PS4-system til PS Plus-online-lagringen. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på PlayStation Plus.

 1. Gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring], og velg [Last opp til online-lagring].
 2. Velg et spill eller program.
 3. Merk av ved siden av de lagrede filene du ønsker å laste opp, eller velg [Velg alle]. Deretter velger du [Last opp].

Dersom filen tidligere har blitt lastet opp til online-lagringen, vises "Vil du overskrive disse lagrede dataene?". Datoen og tidspunktet som vises for hver versjon, vil hjelpe deg med å finne ut hvilken som er den nyeste lagringen. Velg [Ja] for å erstatte versjonen i online-lagringen eller [Nei] for å avbryte opplastingen.

 • Laste ned fra online-lagring

  1. Gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i online-lagring], og velg [Last ned til systemlagring].
  2. Velg et spill eller program.
  3. Merk av ved siden av den lagrede filen du ønsker å laste ned, eller velg [Velg alle]. Deretter velger du [Last ned].

  Dersom filen allerede ligger i systemlagringen, vil spørsmålet "Vil du overskrive disse lagrede dataene?" vises. Datoen og tidspunktet som vises for hver versjon, vil hjelpe deg med å finne ut hvilken som er den nyeste lagringen. Velg [Ja] for å erstatte versjonen i systemlagringen eller [Nei] for å avbryte nedlastingen.

Mer informasjon

 • Du kan konfigurere PS4-systemet til automatisk opplastning av lagrede spilldata fra PS4 til online-lagringen.
 • Den maksimale lagringskapasiteten som kan brukes ved online-lagring, er 10 GB.
 • Du kan se fremdriften for opplastinger under [Varslinger] > [Opplastinger].
 • For å laste ned spillageringer må spillet være installert på PS4 eller den utvidede harddiskstasjonen.
 
 

Hvordan kopierer jeg PS4-spillagringen til en USB-lagringsenhet?

Du kan kopiere lagrede spilldata til en USB-lagringsenhet som er koblet til PS4-systemet. De lagrede dataene du kopierer, kan brukes som en sikkerhetskopiering, og du kan kopiere lagrede data fra USB-lagringsenheten til en annen PS4 og fortsette å spille spillene dine der. Merk at du må være logget på PlayStation Network for å bruke denne funksjonen. 

 1. Koble en USB-lagringsenhet til PS4-systemet.
 2. Gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring] > [Kopier til USB-lagringsenhet].
 3. Velg et spill.
 4. Merk av ved siden av dataene du ønsker å kopiere, eller velg [Velg alle]. Deretter velger du [Kopier].

Dersom filen du kopierte, allerede ligger på USB-lagringsenheten, vil spørsmålet "Vil du overskrive disse lagrede dataene?" vises. Datoen og tidspunktet som vises for hver versjon, vil hjelpe deg med å finne ut hvilken som er den nyeste lagringen. Velg [Ja] for å erstatte versjonen på USB-lagringsenheten. Velg [Nei] for å avbryte kopieringen.

 • Last ned fra USB-lagringsenheten

  1. Gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data på USB-lagringsenhet] og velg [Kopier til systemlagring].
  2. Velg et spill eller program.
  3. Merk av ved siden av den lagrede filen du ønsker å laste ned, eller velg [Velg alle]. Deretter velger du [Last ned].

  Dersom filen allerede ligger i systemlagringen, vil spørsmålet "Vil du overskrive disse lagrede dataene?" vises. Datoen og tidspunktet som vises for hver versjon, vil hjelpe deg med å finne ut hvilken som er den nyeste lagringen. Velg [Ja] for å erstatte versjonen i systemlagringen eller [Nei] for å avbryte nedlastingen.