Updated 20. oktober 2017

PS VR: Hurtigstartveiledning

Slik kommer du i gang med PlayStation VR.

 
 

Dette trenger du for å komme i gang

Hvis du har kjøpt et nytt PS4-system sammen med PlayStation VR (PS VR), må du først konfigurere PS4-systemet ved å følge instruksjonene på skjermen og deretter slå det av før du konfigurerer PS VR. Se i brukerhåndboken til PlayStation 4 hvis du vil ha mer hjelp med dette.

I følgende deler finner du instruksjoner for hvordan du kommer i gang med PS VR. Bruk informasjonen nedenfor for å finne ut hvilken modell av PS VR du har.

CUH-ZVR1 CUH-ZVR2
 • Skyvedeksel på prosessorenheten.
 • Serienummeret bak på prosessorenheten begynner med P01/P02.
 • Power-knappen er på fjernkontrollen på ledningen.
 • Solid prosessorenhet.
 • Serienummeret bak på prosessorenheten begynner med P03.
 • Power-knappen er på undersiden av hodesettvisiret.

CUH-ZVR1

 • Slik kobler du til alt

  Før du kommer i gang, må du sørge for at PS4-systemet og TV-en er slått av.

  1. Koble prosessorenheten til TV-en med HDMI-kabelen som fulgte med PS4-systemet. Hvis PS4-systemet er tilkoblet TV-en, kobler du HDMI-kabelen fra PS4-systemet og kobler den til prosessorenheten.
  vr-setup-01-ps4-image-eu-23aug16
  1. Koble PS Camera til PS4. Det er ideelt å plassere det i en høyde på 1,4 m fra gulvet. Her finner du mer informasjon om hvordan du konfigurerer PlayStation Camera.
  vr-setup-02-ps4-image-eu-23aug16
  1. Koble HDMI-kabelen (1) til bak på PS4-systemet og prosessorenheten. Hvis du bruker en annen HDMI-kabel, må du sjekke på emballasjen at den er minst HDMI 1.4.
  1. Koble USB-kabelen (2) til bak på prosessorenheten og foran på PS4-systemet.
  1. Koble strømledningen til AC-adapteren (3), og koble den til stikkontakten.
  1. Skyv kontaktdekselet på prosessorenheten til side og koble til tilkoblingskabelen for PlayStation VR-hodesettet (4).
  1. Koble VR-hodesettet (5) til tilkoblingskabelen for VR-hodesettet (4).
  1. Slå på TV-en, og start PS4-systemet via DualShock 4-kontrolleren.
  2. Trykk på power-knappen på den innebygde fjernkontrollen på tilkoblingskabelen for VR-hodesettet (4).
  3. Det kan hende du nå blir bedt om å oppdatere enhetsprogramvaren til PlayStation VR.
  4. Nå er du klar til å begynne konfigureringen. Følg instruksjonene på skjermen for å oppnå et best mulig resultat, men trinnene er vist her også:
 • Konfigurere hodesettet og kameraet

  Vi vet at du gleder deg til å spille, men det er viktig at du tar deg tid til konfigureringen, slik at du får en best mulig spillopplevelse.

  Kamerakonfigurering

  1. Plasser PS Camera ca. 1,4 m opp fra gulvet og ca. 2 m fra der du kommer til å sitte eller stå.
  2. TV-en viser et bilde av hva PS Camera ser. Juster det for å sørge for at kameraet ikke ser underlaget som det står på.
  3. Stå der du kommer til å spille PS VR, midt i skjermen mens du holder DualShock 4-kontrolleren (DS4), PS VR-siktekontrollerne eller PS Move-bevegelseskontrollerne. Dette er viktig for å sikre at PS Camera kan plassere kontrollerne på riktig sted i VR-omgivelsene.
  4. Hvis du og kontrollerne ikke er midt i skjermen når du trykker på Fortsett, eller hvis mer enn én person var i spilleområdet, kan det hende du må gjenta trinn 3.
  5. Hvis du fremdeles har problemer med å justere kameraet, kan det hende at dette skjer fordi belysningen i rommet er for lys. Finn ut hvordan du gjør klart rommet for en best mulig opplevelse, og prøv på nytt.

  Hvis du vil konfigurere PS Camera på nytt, går du til [Innstillinger] > [Enheter] > [PlayStation VR] > [Juster PlayStation Camera] på PS4-systemet.

  Hodesettkonfigurering

   

  Du er nesten ferdig. Nå må du sørge for at hodesettet sitter på så komfortabelt som mulig. Følg instruksjonene her eller gå til  [Innstillinger] > [Enheter] > [PlayStation VR].

  1. Slå på hodesettet (I).
  2. Hvis du bruker ørepropper, må du ta dem på (sørg for at du plasserer riktig ørepropp i riktig øre) og koble dem til kontakten for stereoøretelefoner (H). Vær forsiktig med spillvolumet, og pass på at det ikke er for høyt (K og L). Vær oppmerksom på at Bluetooth-øretelefoner og -hodetelefoner ikke er kompatible med PS VR – du må bruke kablede øretelefoner eller hodetelefoner.
  3. Fjern plastbeskyttelsene på linsene før du tar på deg hodesettet for første gang.
  4. Hold hodesettet i hodebåndet (A), ikke i visiret (delen med de blå lysene), trykk på utløserknappen for hodebåndet (E), og trekk frontdelen fremover.
  5. Plasser hodesettet på hodet, og slipp utløserknappen for hodebåndet.
  6. Stram til hodebåndet ved hjelp av justeringshjulet (D) akkurat nok til å stoppe bevegelsene, men ikke så mye at det føles for stramt.
  7. Juster posisjonen til visiret ved å holde rundt i kantene og vri på det til det føles komfortabelt, og til bildet er så klart som mulig.
  8. Hvis du bruker over-ear-øretelefoner med hodebånd, må du ta dem på (sørg for at du plasserer riktig øretelefon på riktig øre) og koble dem til kontakten for stereoøretelefoner (H). Vær forsiktig med volumet, og pass på at det ikke er for høyt (K og L). Vær oppmerksom på at Bluetooth-øretelefoner og -hodetelefoner ikke er kompatible med PS VR – du må bruke kablede øretelefoner eller hodetelefoner.
  9. Når du skal ta av hodesettet, holder du inne utløserknappen for hodebåndet (E) og utvider hodebåndet på nytt (A).
  10. Løft hodesettet i hodebåndet.

  Disse instruksjonene finner du også på PS4-systemet ved å gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [PlayStation VR] > [Finn ut hvordan du setter på VR-hodesettet].

  Bruke briller med PS VR

  Du kan bruke VR-headsettet over brillene dine, men vær varsom når du justerer visiret.

  Hvis brillene dine berører linsen kan det resultere i skader på brillene dine, VR-headsettet eller begge. Ikke dytt inn eller dra ut visiret overdrevent.

  Hvis du merker at PS VR-omgivelsene er uklare når du bruker briller, kan du prøve å ta dem av og justere visiret på nytt før du begynner å spille. Prøv å spille med og uten briller for å finne ut hva som fungerer best for deg.

CUH-ZVR2

 • Koble til

  1. Koble en HDMI-kabel mellom TV-en og HDMI (TV)-porten på prosessorenheten.
  1. Koble PlayStation Camera til PS4. Det er ideelt å plassere det i en høyde på 1,4 m fra gulvet. Her finner du mer informasjon om hvordan du konfigurerer PlayStation Camera.
  1. Koble HDMI (1)-kabelen mellom PS4 og HDMI (PS4)-porten på prosessorenheten.
  1. Koble USB-kabelen (2) mellom forsiden på PS4 og baksiden på prosessorenheten.
  1. Koble strømledningen til AC-adapteren, og koble adapterkabelen (3) til bak på prosessorenheten. Koble deretter strømledningen til en stikkontakt.
  1. Koble PlayStation VR-hodesettkabelen (4) til prosessorenheten, slik at den samsvarer med symbolene som vist.
  1. Du kan nå koble stereohodetelefonene til PlayStation VR-hodesettet.
  1. Slå på TV-en, og start PS4-systemet ved å holde nede PS-knappen på DUALSHOCK 4-kontrolleren.
  2. Trykk på power-knappen (A) som er på undersiden av visiret til PlayStation VR-hodesettet. Når hodesettet er slått på, lyser sporingslysene på baksiden blått (B).
  1. Nå er du klar for å begynne hodesettkonfigurasjonen. Følg instruksjonene på skjermen for å oppnå et best mulig resultat, men du kan også følge trinnene nedenfor.
 • Konfigurere hodesettet og kameraet

  Kamerakonfigurering

  1. Plasser PS Camera ca. 1,4 m opp fra gulvet og ca. 2 m fra der du kommer til å sitte eller stå.
  2. TV-en viser et bilde av hva PS Camera ser. Juster det for å sørge for at kameraet ikke ser underlaget som det står på.
  3. Stå der du kommer til å spille PS VR, midt i skjermen mens du holder DualShock 4-kontrolleren (DS4), PlayStation Aim eller PS Move-bevegelseskontrollerne. Dette er viktig for å sikre at PS Camera kan plassere kontrollerne på riktig sted i VR-omgivelsene.
  4. Hvis du og kontrollerne ikke er midt i skjermen når du trykker på Fortsett, eller hvis mer enn én person var i spilleområdet, kan det hende du må gjenta trinn 3.
  5. Hvis du fremdeles har problemer med å justere kameraet, kan det hende at dette skjer fordi belysningen i rommet er for lys. Finn ut hvordan du gjør klart rommet for en best mulig opplevelse, og prøv på nytt.

  Hvis du vil konfigurere PS Camera på nytt, går du til [Innstillinger] > [Enheter] > [PlayStation VR] > [Juster PlayStation Camera] på PS4-systemet.

  Hodesettkonfigurering

  1. Slå på hodesettet med power-knappen (J) på undersiden av hodesettvisiret.
  2. Hvis du bruker in-ear-stereohodetelefonene, kan du koble dem til stereohodetelefonkontakten (H) og koble hodetelefontillegget til hodetelefontilleggshullet (I).
  3. Fjern plastbeskyttelsene på linsene før du tar på deg hodesettet for første gang.
  4. Hold hodesettet øverst på hodebåndet (A), trykk på utløserknappen for hodebåndet (E), og trekk frontdelen fremover.
  5. Plasser hodesettet på hodet, og slipp utløserknappen for hodebåndet.
  6. Stram til hodebåndet ved hjelp av justeringshjulet (D) akkurat nok til å stoppe bevegelsene, men ikke så mye at det føles for stramt.
  7. Juster posisjonen til visiret ved å holde rundt i kantene og vri på det til det føles komfortabelt, og til bildet er så klart som mulig.
  8. Nå kan du koble til stereohodetelefonene. Hvis du bruker over-ear-hodetelefoner med hodebånd, må du ta dem på (sørg for at du plasserer riktig hodetelefon på riktig øre) og koble dem til kontakten for stereohodetelefoner (H). Du kan justere volumet med knappene (N og P) på undersiden av hodesettvisiret. Vær oppmerksom på at Bluetooth-øretelefoner og -hodetelefoner ikke er kompatible med PS VR – du må bruke kablede øretelefoner eller hodetelefoner.
  9. Når du skal ta av hodesettet, holder du inne utløserknappen for hodebåndet (E) og utvider hodebåndet på nytt (A).
  10. Løft hodesettet i hodebåndet.

  Bruke briller med PS VR

  Du kan bruke VR-hodesettet over brillene dine, men vær forsiktig når du justerer visiret. Hvis brillene dine kommer borti linsen, kan det føre til at brillene dine, VR-hodesettet eller begge deler blir skadet. Ikke press inn eller skyv ut visiret for mye.

  Hvis du merker at PS VR-omgivelsene er uklare når du bruker briller, kan du prøve å ta dem av og justere visiret på nytt før du begynner å spille. Prøv å spille med og uten briller for å finne ut hva som fungerer best for deg.

Har du et problem?

Velg det problemet du har, for å få mer hjelp.