Updated 17. mai 2017

PS4: Disk som løser seg ut selv

Hvis PS4-systemet tilfeldig løser ut disker, kan du prøve disse feilsøkingstrinnene.

 
 
 1. Slå PS4 av og på igjen
 • Slå av PS4 [Strøm] > [Slå av PS4].
 • Koble fra strømledningen, HDMI-kablene og strømledningen til DS4.
 • Hold nede power-knappen i 30 sekunder til du hører to pip.
 • Etter fem minutter kobler du systemet til igjen og slår det på.
 
 
 1. Sørg for at den nyeste systemprogramvaren er installert på PS4-systemet
 
 
 
 
 1. Kontroller at disken ikke har riper og skitt på seg
 • Rens en ripete eller skitten plate med en lofri klut som er laget spesielt for å rense Blu-ray-disker eller DVD-disker. Disse klutene selges hos elektronikkforhandlere.
 • Tørk undersiden av disken fra den innerste sirkelen og ut mot kanten i en rett linje.
 • Bruk av andre materialer som tørkepapir eller en T-skjorte kan ripe opp disken og føre til at den ikke fungerer ordentlig.
 
 
 1. Skjer dette med flere disker?
 • Prøv å spille av andre Blu-ray-disker, DVD-er og spill på PS4-systemet for å finne ut om problemet skjer med andre disker.
 • Hvis problemet bare skjer med én disk, kan disken være skadet.
 • Hvis problemet skjer med alle disker, kan det være en feil med PS4-systemet.
 
 
 1. Hvis disse trinnene ikke fungerte

Hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter