Updated 15. februar 2016

NW-31254-5 PS4-feilkode

Det oppstod en nettverksfeil. Svar fra DNS-serveren er forsinket eller ustabilt.

 
 
  1. Start PlayStation 4-systemet og ruteren på nytt for å oppdatere nettverkstilkoblingen.
  2. Gå til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling] for å teste tilkoblingsstatusen.
  3. Kontroller om Internett-leverandøren utfører vedlikehold.
  4. Hvis du valgte [Manuell] under [IP-adresseinnstillinger] eller [DNS-innstillinger] da du konfigurerte Internett-tilkoblingen, må du kontrollere at [Primær DNS] og [Sekundær DNS] er riktig konfigurert.
    I enkelte tilfeller har systemet kanskje ikke fått en IP-adresse ennå, eller DNS-innstillingene kan ha blitt endret. Kontakt Internett-leverandøren din for å få hjelp.