Updated 26. april 2017

8002F08C PS3-feilkode

Kan ikke oppdatere systemprogramvaren.

 
 

Løsning

  • Slå av PS3-systemet, og koble det fra stikkontakten.
  • Koble til stikkontakten på nytt etter ti sekunder, og slå på PS3-systemet.
  • Systemoppdateringen skal starte automatisk. Kontroller at systemet er koblet til Internett når du prøver dette.
  • Hvis problemet vedvarer, å kontakte kundestøtte.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.