Updated 18. august 2015

80028EA1 PS3-feilkode

PS3-systemet kunne ikke kontrollere oppdateringsdataene til systemprogramvaren på grunn av lite minne.

 
 

Løsning:

  • Start PS3-systemet på nytt for å oppdatere minnet.
  • Hvis problemet vedvarer, kan det hende PS3-systemet prøver å koble til feil oppdateringsserver.
  • Tilbakestill PS3-systemets proxyserver, og kontroller om DNS-innstillingen er riktig. Hvis du er usikker på hva DNS-innstillingen skal være, velger du [Automatisk]. Klikk her for å finne ut hvordan du konfigurerer PS3-systemets nettverksinnstillinger.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.